Evde Doğum Yapmak Güvenli Midir?

Evde doğum anne adayının doğumunu daha önceden planlanmış ve gerekli tedbirler alınmış şekilde kendi evinde yapmasıdır.

Gebelik takipleri süresince evde doğumun uygun olduğuna uzman doktorların karar vermesi gerekir, ayrıca evde doğum sırasında gerektiğinde hastayı hızla hastaneye ulaştırmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Buna “planlı evde doğum” denir. Planlı evde doğum bir sağlık politikası şeklinde dünyada bazı ülkelerde yaygın şekilde uygulanmaktadır, Hollanda da doğumların %30-40 kadarı evde doğum şeklinde gerçekleşmektedir. Ülkemizde uygulanan bir yöntem değildir.

Anne ve bebeğin duygusal ihtiyaçlarının karşılanması açısından da evde doğum önemli faydalar sağlamaktadırlar. Amerika’da her yıl 30.000 e yakın kadın kadın doğumunu evde yapmayı tercih etmektedir. İngiltere’de yasal düzenlemelerle gebelere evde doğumun bir seçenek olarak sunulmasından bu yana evde doğum oranları %1’den %2’nin üzerine çıkmıştır. Fakat İngiltere’de evde doğum %1-20 arasında değişen oranlarda bölgesel farklılıklar göstermektedir. Birinci basamak sağlık personelinden özellikle pratisyen hekimlerin evde doğuma karşı olumsuz tutumlarının olduğu bildirilmektedir. Araştırmalar her beş kadından en az birinin evde doğumla ilgili bilgi almak istediklerini fakat bu bilginin sağlanmasını ve bu seçeneğin gerçekleşmesini destekleyen düzenlemelerin her zaman bulunmadığını göstermektedir.

Ülkemizde özellikle doğu bölgelerinde hastaneye ulaşım imkanlarının azlığından dolayı evde doğum %10-20 civarında görülmektedir. Bu doğumların %8’i geleneksel ebe veya akraba/arkadaş tarafından yaptırılmaktadır.

Doğum olayı normal bir süreçtir, evde gerçekleştiğinde uzman ya da uzman olmayan kişilerin yardımıyla olabileceği gibi yardımsız da olabilir. Araştırmalar evde doğumun güvenli olabilmesi için “planlı” olmasını ve uzman kişilerce desteklenmesini önermektedir. Araştırmacılar; “planlı evde doğumu” “uzman bir sağlık personelinin katılımıyla gerçekleşen, belli kriter doğrultusunda seçilmiş gebe kadınların doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde bakımı ve gerektiğinde hastaneye transferinin sağlaması” şeklinde tanımlamaktadır.

Evde Doğumun Olumlu Yönleri
1- Gebenin kendi evinde doğum yapması, onun doğuma aktif olarak katılımını sağlar, ebe ile sıkı bir işbirliği yapmasına imkan verir. Bilindik mekan, güven duygusu verir ve korkuları yok eder.
2- Doğumdan sonraki ilk saatlerde evde bulunulması hem anne hem de bebek için doğuma uyumu kolaylaştırıcıdır. Yenidoğan için ev ortamı aile çemberine katılım için en uygun ortamdır.
3- Ev ortamı kadının güvenlik, rahatlık, özgürlük ve mahremiyet gibi ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
4- Şahsi ve kişiye özel olarak doğuma eşlik edilmesi, doğum yapanı ‘kadın olarak ve eşiyle birlikte çift olarak’ güçlendirir.
5- Kadın evde kendine rahatlatıcı bir ortam sağlayabilir ve doğum yapacağı ortamı ‘kişiye özel’ düzenleyebilir (hoşa giden müzik, koku vs)
6- Öngörülen doğum pozisyonları ve davranış şekilleri yoktur. Kadın evinde en rahat ettiği pozisyonu tercih edebilir, sık sık pozisyon değiştirebilir. Kasları gevşeten ve doğumu kolaylaştırıcı etkisi olduğu bilinen sıcak duş yöntemini uygulayabilir.
7- İlaç veya tıbbi müdahaleye gerek yoktur.
8- Hastane doğumlarına kıyasla daha ucuzdur.
9- Bebeklerin “karıştırılma” riski yoktur.
10- Hastanede olmaya bağlı “nozokomiyal enfeksiyon” gelişme riski yoktur.
11- Diğer çocukların bakımı ve ev işleri sekteye uğramaz.
12- Gebeye doğum sırasında eşi, annesi, kız kardeşi, arkadaşı gibi pek çok kişiyle birlikte olma imkanı verir.
13- Evde doğum sonrası emzirme oranları daha yüksektir. Anne-bebek iletişimi erken dönemde başlar.
14- Eşler ve diğer aile üyelerinin doğum sürecine katılmasına imkan verir. Aile bireylerinin mutluluk ve sevinçlerini paylaşmasını, doğum anını hep birlikte kutlamalarını sağlar.

İyi planlanmış olmak kaydıyla tecrübeli ve eğitimli bir ebe eşliğinde evde sağlıklı bir doğum yapmak mümkündür. Ancak, beklenmeyen durumlar oluşabilir ve annenin ve bebeğin sağlığı tehlikeye girebilir, bu nedenle gerektiğinde en yakın hastaneye ulaşma stratejisi önceden belirlenmelidir.
Ayrıca, gebelik sırasında oluşan bazı problemler doğumda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.Takipler sırasında gebelikte yüksek risk belirlenmemesi ve evde doğuma engel bir durum saptanmaması gerekir.

Evde doğum yapılmasına engel durumlar:

-Şeker hastalığı
-Yüksek tansiyon
-Tedavi gerektiren bütün kronik hastalıklar
-Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi)
-Gebelik sırasında her türlü kanama
-Erken doğum
-Çoğul Gebelik
-Doğum sonrası kanama hikayesi
-Önceki doğum sezaryen ise
-35 yaşından sonraki ilk doğum ise
-Bebekte büyüme anormaliliği varsa.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Evde doğum ve hastanede doğum sonuçlarını karşılaştıran birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların çoğunluğu yukarıda anlatılan uygun şartlar sağlandığında yüksek riskli olmayan gebeliklerde evde doğum sonrası anne ve bebek açısından bir risk artışı bulamamıştır.Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda, seçim kriterlerini karşılayan kadınlar için planlı evde doğumun hastane doğumuna karşılık uygun bir seçenek olduğu ve daha az tıbbi girişimle sonuçlandığı” vurgulanmaktadır.Bazı ülkelerde herhangi bir risk taşımayan kadınların uzman sağlık personelinin de katılımıyla evde doğum yapmalarını desteklemektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.