Enfeksiyon Nedir?

Hastalık yapıcı (patojen) özellikte bir mikroorganizmanın insan vücuduna girip, herhangi bir dokuda veya organda yaşaması ve çoğalmasıdır.

Daha fazla mesaj

Genel olarak ve tıp dilinde bilinen enfeksiyon , bakteri ve parazitlerin insan vücuduna girerek gelişen hastalıklara denilmektedir.Yaranın oluştuğu bölgede bu tür bakterilerin yayılmasıyla birlikte hastalık daha büyük boyutlara gelerek iyileşme sürecini uzatabilmektedir. Bakteriler ve parazitlerin insan vücuduna ulaşması için herhangi bir engel yoktur. Dışarıda soluduğumuz hava , bulunduğumuz ortamlardan enfeksiyon kapma riskimiz oldukça büyüktür. Enfeksiyon sonucu yayılan hastalıklar , insanlar arasında bulaşıcı olabilmektedir.Bu tür hastalıklar insanlar arasında kolay yollarla geçiş sağlayabilmektedir.Vücudumuzda oluşan yaralar enfeksiyon kapmak için en ideal bölgelerdir.Yaraların tedavi edilmemesi veya herhangi bir tedbir alınmaması sonucunda yaranın daha da büyüyerek iyileşemez bir hale gelmesine neden olabilmektedir.

Enfeksiyon hastalıkları, eski adıyla intaniye, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Tüm dünya ülkelerinde enfeksiyon hastalıkları en sık görülen hastalıklardır. Enfeksiyon hastalıkları tedavileri mümkün olan hastalıklardır.
Çok büyük bir kısmı uygun tedavi verilerek tam şifa ile sonlanırlar. Departmanın tanı kısmını oluşturan klinik mikrobiyoloji laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) klinik mikrobiyoloji laboratuvarının alt birimlerini oluşturmaktadır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.