Ateşli Havale Nedenleri

Çocukluk dönemi boyunca çocuklar birçok kez hastalanır ve ateşlenir. Bunların birçoğu basit soğuk algınlıkları sebebiyle oluşurken, bazıları ise ateşli havale şeklinde görülür.
Ateşli havale (febril konvülziyon) çocukluk çağında sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Toplumumuzda 5 yaşına kadar olan sağlıklı çocukların %2 – 5’inde bir veya daha fazla ateşli havale görülebilir. Erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülen ateşli havale,en sık 18-24 ay arası gözlenir.6 aydan önce ve 6 yaştan sonra ateşli havale çok nadirdir, göründüğünde dikkatli araştırma gerektirir.

Febril konvülsiyonların en sık görüldüğü hastalıklar; çeşitli viral enfeksiyonlar, ÜSYE, bağırsak enfeksiyonları, akut orta kulak iltihabı, kızamık ve 6. hastalıktır.Basit febril konvülsiyonda ateş 39 derece ve üstü, 15 dakikadan kısa süren nöbet, çocuğun nörolojik gelişiminin normal olmaması, ailede ateşli havale geçiren ebeveyn öyküsü olması, nöbet şeklinin tüm vücutta (jeneralize tip) görülmesi ile anlaşılır.Nöbetler, ateşli hastalıklar sırasında, ateşliyken ortaya çıkar. Çocuk aynı gün içinde 2 – 3 defa nöbet geçirebilir. Bazen nöbet sonrası tek taraflı kuvvetsizlik veya felçler görülebilir. Bunlar kendiliğinden geçerler ama bazen günlerce, hatta haftalarca sürebilir.

Daha fazla mesaj

Nöbet tekrarında en önemli risk faktörleri; ilk ateşli havalenin bebeklik döneminde geçirilmiş olması, ilk nöbetten önce ateşin kısa zamanda yükselmiş olması ve ateşsiz nöbet geçirilmiş olmasıdır. Ateşli havale beyin hasarı yapmaz ancak ateşli havale sonrasında sara hastalığının gelişmesinde rol oynayabilir.

ATEŞLİ HAVALE TEKRARLAMA SIKLIĞI NEDİR?
Ateşli havale geçiren çocukların büyük kısmı sadece bir kez ateşli havale geçirir. Ateşli havale geçiren üç çocuktan birinde ise ateşli havale birden fazla tekrarlar. Eğer anne babadan birinde ya da kardeşlerde ateşli havale geçirme hikâyesi mevcutsa, ateşli havale ilk bir yaş içinde geçirilmişse veya çekilen beyin elektriksel aktivitesini gösteren EEG’de (elektroensefalogramm) konvülsiyon geçirmeye yatkınlık var ise konvülsiyon geçirme riski yüksektir.

ATEŞLİ HAVALE NASIL ÖNLENİR?
Çocuğun ateşinin fazla yüksek olmadığı dönemde yani 38C civarında iken ateş düşürücü ilaçlar veya soğuk kompresle düşürülmesi önerilir. Ancak ateşli havaleye genetik yatkınlığı olan çocuklarda bu önlemlerinde yeterli olmadığı bilinmelidir.Çocuk nöroloji uzmanı, çocuğun muayene ve tetkikleri sonrasında çeşitli ilaç uygulamalarından bir tanesini

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.