Anne Karnında Hipoksi

Hipoksi kandaki Oksijen miktarının yetersiz olması anlamına gelir.

Nedenleri:

Bebeğe ait nedenler:

 • Erken doğum
 • Çoğul gebelik
 • Düşük doğum ağırlıklı bebek
 • Ağır akciğer hastalık İnfeksiyon
 • Doğumsal kalp hastalığı
 • Uzun süren gebelik

2. Anneye ait nedenler

 • Şeker hastalığı
 • Gebelik zehirlenmesi
 • Yüksek tansiyon
 • Düşük tansiyon
 • Kansızlık
 • 35 yaş üstünde olmak
 • Kan grubu uyuşmazlığı

3. Gebelik ve doğum:

 • Bebeğin Suyunun fazla olması
 • Kanama Kordon sarkması ve basısı
 • Bebeğin eşinin fonksiyonunun yetersizliği
 • Bebeğin Anormal gelişi
Daha fazla mesaj

BELİRTİLERİ
Doğum öncesi; anne karnında gelişmenin geri kalması, kalp atışlarının yavaş olması, kalp atışlarında düzensizlik, saçlı deriden alınan kan örneğinde asiditenin 7.2’nin üstünde olması, anne karnında bebeğin kakasını yapması görülebilir.
Doğum sonrası; doğumdan sonra ilk 12 Saat içinde koma hali, düzensiz solunum, havale geçirme, reflekslerde azalma ya da artma

TANI
Klinik muayene: Çocuk hekimi tarafından nörolojik muayene dahil ayrıntılı bir değerlendirma yapılacaktır.
Laboratuar tetkikleri: kan şekerinde düşüklük, kan kalsiyum ve tuzlarında düşüklük, karaciğer testlerinde bozulma görülebilir.
EEG: Oksijensizliğin derecesini belirlemek, tanı koymak ve prognozu belirlemek için önemli bir yöntemdir.
Ultrasonografi: Etkin, güvenilir, acı vermeyen ve hastanın başka bir yere gitmesine gerek kalmadan bebeğin değerlendirilmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.
Bilgisayarlı tomografi: Oksijensiz kalma sonucu beynin yapısında ortaya çıkabilecek hasarları göstermede faydalıdır.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Diğer yöntemlerle tam saptanamayan anatomik yapı ve olaylar ile beyin dokusundaki gelişimsel değişiklikleri göstermede faydalıdır.

TEDAVİ
Doğumda oksijensiz kalan bir bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenmelidir.

Tedavi aşamaları:

 • Doğumdan sonra bebeğinize canlandırma uygulanacak.
 • Gerekirse solunum desteği verilecek.
 • Bebeğin tansiyonu normal düzeyde tutulmaya çalışılacak.
 • Uygun miktarda Sıvı ile beslenecek
 • İnfeksiyon olasılığı durumunda Antibiyotik başlanacak.
 • Beyinde ödem varsa buna yönelik tedavi uygulanacak .
 • Kan şekeri normal tutulmaya çalışılacak .
 • Havale geçiriyorsa uygun ilaçlar başlanacak

PROGNOZ
Ortaya çıkan sorunların tedavi edilebilir olup olmamasına, gebelik yaşına, doğum sonrası bebeğin klinik tablosunun ağırlığına bağlıdır.

KORUNMA
Asfiksi önlenebilir bir durumdur. Bunun için:
İki yıldan daha sık aralıkla gebe kalmamaya özen gösterin. Gebelik süresince kontrollerinizi ihmal etmeyin. Sorunlu bir gebelik söz konusuysa ekip ve Alet açısından donanımlı Sağlık kuruluşlarına başvurun.

HAZIRLAYANLAR; Dr. Nalan KARABAYIR, Dr. M. Gönül AYDOĞAN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.