Amper nedir

Elektrik akımında şiddet birimi. A ile gösterilir. Adını 19. yüzyıl Fransız fizikçisi André-Marie Ampère’den alır ve saniyede 1 coulombluk Elektrik yükü akışına karşılık gelir. Bir voltluk bir gerilim farkı, 1 ohmluk bir dirençte 1 amperlik akım oluşturur.
Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur. Akım şiddeti
QI = —————— t
formülüne göre hesaplanır;
Q: Elektrik yükü miktarı ( Coulomb ),
t: zaman ( saniye ),
I: Akım şiddeti ( Amper ).
Akım, iki nokta arasındaki potansiyeli farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti
VI = —————— R
şeklinde hesaplanır;
V: Potansiyel farkı ( Volt ),
R: Direnç ( Ohm ),
I: Akım şiddeti ( Amper ).
Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 · 10-19 Coulomb’dur. Yani 6,28 · 1018 elektronun yükü 1 coulomb’dur.
Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan Elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.
Amper Saat-Bir amper şiddetinde akım geçiren bir iletkenden bir Saat içinde geçen elektrik miktarı.
Ampermetre,-Akımölçer
Amperölçer-Akımölçer

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.