Alkoliklik nedir ?

Alkollü içkilerin aşırı ölçüde alınmasından doğan zehirlenme (ivegen ve süreğen olabilir).Alkol içilir içilmez sindirim kanalında emilip, kana, hücre dışı boşluklara yayılır ve dokulara dağdır Alınan alkolün çok az miktarı (% 3), solunan havayla, sidikle ve tükürükle dışarı atılırken, geri kalan miktarı da kam ve dokuları yavaş yavaş arıtan karaciğerdeki yükseltgenme yoluyla atılır (beden ağırlığının 1 kg’ına göre saatte 100 mgr). Alkol özellikle karaciğer ve sinir dokusunu bozar.

İVEGEN ALKOLİKLİK

İvegen alkoliklik en sık raslanan zehirlenmelerden biridir. Ölüm tehlikesi yaratır: 300 gram etilalkolün (yani yaklaşık olarak bir şişe viskinin) bir saatte içilmesinin, bir yetişkini öldürebileceği bilinmektedir.
Zehirlenme, alkollü içkilerin aşırı ölçüde ve hızla içilmesinin hemen ardından ortaya çıkar ve sarhoşlukla kendim gösterir. Sarhoşluk durumu önce rahatlık ve gevşemeyle ortaya
çıkan ruhsal bir uyarılma dönemiyle başlar; sonra saçmalama, konuşma tutarsızlığı, duyumsal yanılsama, dikkat,yargı ve bellek yitimi, yön şaşırma, bilinçsizlik gibi çeşitli düzensizlikler ortaya çıkar. Daha sonra da sinir merkezlerinin zarar gördüğünü gösteren bazı bozukluklar görülür: Sarhoş sendeler; iyi görmemeye, bazen de çift görmeye başlar; acıya ve soğuğa karşı duyarsızlaşır. Daha ileri bir düzeyde ortaya çıkan alkol komasında, hareket etme yeteneği ve duyarlık kesin olarak ortadan kalkar; nabız atışları yavaşlayıp zayıflar; beden ısısı normalin altına düşer: Bu durum ölüme yol açabilir. Genellikle alkol komasını derin bir uyku dönemi izler; sonra, karaciğerin iyi çalışmadığını gösteren sarılık ve sindirim bozuklukları ortaya çıkar. Alkole dayanıklılık kişilere göre değiştiği için, sarhoşluk da çeşitli biçimlere bürünür. Alkolün organizmayı etkileme derecesi, kişilerin bedensel ve ruhsal sağlık durumlarına, beden ağırlıklarına, sindirim koşullarına göre değişir. Arı alkol, yoğunluğu azaltılmış alkolden daha zararlıdır. Ayrıca, aç karama içilen alkol, yemek sırasında içilen alkolden daha etkili olur.

SÜREĞEN ALKOLİKLİK

Süreğen alkoliklik bir uyuşturucu madde düşkünlüğüdür : Kişi alkolün sağladığı huzuru ve gevşemeyi arar. Böylece bir gereksinme doğar. Alkolün sürekli kullanılmasıyla kişinin bedensel dayanıklılığı azalır ve bulaşıcı hastalıklardan çok çabuk etkilenir. Daha sonra, sinir sisteminin sarsıldığını gösteren zihinsel bozukluklar ortaya çıkar: Uyku bozuklukları (uyuklama; sıkıntı; tuhaf düşler görme); zihinsel yetenek bozuklukları (dikkat, bellek, zihin ve irade bozuklukları); kişilik bozuklukları (duygulanma yetisi bozulmuştur; alkolik güçsüzdür, sıkıntılıdır ve sürekli içki ister). Bu ruhsal zayıflık anında, bir sayıklama durumu ortaya çıkabilir: Delirium tremens krizi bir sarsıntıyla ya da bir hastalığın belirmesiyle başlar. İç sıkıntısı, genel ve şiddetti bir titremeyle birlikte hasta çeşitti sanrılar (devler, cesetler, hayvanlar) görmeye başlar ve büyük bir korkuya kapılır. Sanrılar görsel ya da işitsel olabilir. Kriz birkaç gün sürüp geçer, ama yeniden gelebilir. Alkolden kaynaklanan polinevrit (yaygm çevre sinirleri iltihaplanması), sinir sisteminin bozulduğunu gösterir (bu hastalık özellikle bacakları etkiler). Korsakof psikozunda, yaygm sinir iltihaplanması zihinsel bozukluklarla (saçmalama, bellek yitimi) birlikte görülür Aynı anda, çeşitti organların çalışmasında da bozukluklar ortaya çıkar: Sabahları balgam çıkarma ve bulantıyla birlikte iştahsızlık, sindirim sisteminin de etkilendiğini gösterir. Karaciğer yetersizliği gün. geçtikçe artar. Sonunda, karaciğerin büyümesine ya da kaburgaların altında büzülmesine yol açan siroz hastalığı oluşur. Ayrıca, kalpte ve iç salgı bezlerinde bozukluklar ortaya çıkar.

Alkoliklik tedavisi

Alkolikliğin tedavisi son derece nazik bir konudur ve hastanın tedaviyi tam olarak benimsemesi gerekir. Önce, alkol alışkanlığının giderilmesine çalışılır: Kolay iyileşebilecek durumlar söz konusu olduğunu da, hastanın etkinliğini aksatmayan bir tedaviye gidilir. Ama durum ağırsa, hastanın yaklaşık üç hafta kadar hastanede yatması gerekir. Tedavi üç aşamalı sürdürülür: Toplardamarların içine alkol şırınga edilerek alkolün ağızdan alınmasın engelleme; apomorfin iğneleri yapılarak alkolden tiksinti duyulmasın sağlama; disülfürlerle tedaviyi sür dürme. Ayrıca tedavi, genellikle psikoterapiyle, hastanın mesleğiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmesiyle v< hastaların tıbbi bir gözetim altında tutulmas

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.