Unutkanlık Nedenleri

“Son zamanlarda her şeyi unutuyorum. Koyduğum şeyin yerini hatırlayamıyorum. Bazen en tanıdık insanların ismini dahi hatırlayamıyorum.
Ne oluyor bana? yoksa hafızamı mı yitiriyorum.

”Yukarda ki ifadeleri bazılarımız zaman zaman söyleriz. Çünkü yaşarız ..
Son yıllarda hafızanın beynin bütün hücrelerine yayıldığı ve bilgilerinentegresyonuyla ortaya çıktığı söylenmektedir. Hafızanın iyi gelişmemesi; genetik faktörler kadar annenin çocuğa hamileliği sırasında geçirdiği ve beyni etkileyen hastalıkları, beslenme bozuklukları ile de ilgilidir.

Çocuk doğduktan sonra beslenmesi ilgi ve şefkat görmesi, temel ihtiyaçlarının zamanında ve anında giderilmesi iyi bir beyinsel gelişim ve iyi hafıza demektir.

Hafızanın işleyebilmesi için ayrıca görsel, işitsel, dokunsal uyarılar olması gerekir. İnsanoğlu için gerekli olan her şey çevresinde vardır. Evrenle bir bütünlük içinde yaşamaktadır. Evreni anlamak için, iyi bir hafızaya sahip olmak gerekir. Aldığımız uyarıları algılamamız ve kaydetmemiz yetersizse yaşam kalitemiz düşer.

Hafızanın en önemli komponenti alınan bilgilerin anında tesbit edilip kaydedildiği “Tespit” bölümüdür. Bu olmadan hiçbir şey öğrenemeyiz ve yaşam çekilmez hale gelir.

Günlük yaşamda gerekli olan bilgiler bu kompenente yerini alır.Gelecek için lazım olanlar uzak hafızaya atılır. Kişi için önemli olan (ailesi, ekonomisi, dünya görüşü ,tepkileri vs.) bilgileri hep kayıt edilir.

Kişinin ilgi alanına giren bir konu gündeme geldiğinde; alınan uyarılar uzak hafızadan kayıtlı bilgileri çağırır ve kişide bir reaksiyon ortaya çıkar. Öğrenilen  bir çok şey uzak hafızadan otomatik olarak da hareketlerimizi yönlendirir. Örneğin düğmemizin ne şekilde iliklemeyi öğrenmişsek o şekilde davranış ortaya çıkar.

UNUTKANLIK NEDENLERİ

 • Aşırı stres ortamda bulunmak
 • Zihinsel meşguliyetin fazla olması
 • Depresyon geçiriyor olmak
 • Aşırı sorumluk duygusundan dolayı çok ayrıntılara dalmak, özden uzaklaşmak.
 • Çevresel uyaranların eksik olması
 • Ekonomik ve sosyal nedenlerle beslenme bozuklukları
 • Bazı kaygı bozuklukları
 • ŞizofreniDisosiyatif bozukluk
 • Demans (bunama)
 • Kafa yaralanmaları
 • Beyin kanamaları
 • Beyni tutan mikrobik vs hastalıklar
 • Vitamin eksiklikleri
 • Bazı epilepsi türleri

Nedenleri uzatmak mümkün ama başlıcaları yukarıdakiler.
Bunadım mı? Diye çok telaşlanıldığı için bunama nedir? Onu anlatalım. Bunamada yakın, günlük hafıza bozuktur, uzaklara ilişkin hafızada o kadar ciddi bir bozukluk olmaz.

Bunamaya başlayan insan yavaş yavaş isimleri, telefonları, adresleri unutmaya başlar. Şapkasını, şemsiyesini, anahtarını kaybetmeler baş gösterir. Zamanla gittiği yerlerde dönmeler zorlaşır. Zaman, mekan algılamaları bozulur. En yakınlarını dahi tanımaz hale gelir. Temel ihtiyaçlarını göremez olur. Elbisesini doğru dürüst giyemez.

Tuvalet ihtiyacını her yerde giderebilir. Davranış bozuklukları baş gösterir.
Beyin hücreleri erimekte ve fonksiyonlarını yitirmektedir. Beynin görüntülenmesiyle bunlar saptanmaktadır. Tedavi nedenlere göre hekim kontrolünde yapılır.

Dr. Nihat Kaya

İlgili gönderiler

Leave a Comment