Sütten kesilme genellikle 3 aylıktan daha büyük bebeklerde ortaya çıkar. Bebek gayet iyi emzirilmektedir ancak belirgin bir sebep olmaksızın emzirilmeyi aniden reddeder. Bebeğin kendi kendine sütten kesilmesi nadiren olur. Sütten kesilmenin yavaş yavaş olması ani olmasından daha sık görülür. Bir gün aniden bebeğinizin emmeyi istemediğini fark edersiniz. Aç olmasına rağmen emmeyi reddeder.