Sarkoidoz, tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik granülomatöz bir hastalıktır (granülom, bağışıklık sistemimizle ilgili hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu mikroskopik yapıları tanımlar). Hastalık tüm doku ve organlarda görülebilmekle beraber en sık akciğer ve göğüs içindeki lenf bezleri tutulur ve aynı anda birçok organda birden ortaya çıkabilir. Hastalığın

Böbreküstü bezlerinin kabuk bölgesinden salgılanma yetersizliğine bağlı olarak glukokortikoid (kortizol) ve mineralokortikoid (aldosteron) hormonların kanda azalmasıdır. Belirtileri nelerdir? • Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal • Kilo kaybı • Açlık hipoglisemisi • Ağız mukozasında ve deride özellikle ameliyat ve yara izlerinde, meme başla+rında ve genital bölgelerin renginde koyulaşma (pigmentasyon artışı)

Küçük siyatik, kuyruk sokumu sinir ağının alt dalıdır. Büyük siyatik, kuyruksokumu sinir ağının uç daladır. Leğenden, büyük kalça çentiğinden çıkar, kalça içinden aşağıya iner ve diz ardı çukuruna kadar uyluğun arka yüzünde ilerler. Dizardı çukurunda iki dal ayrılır: diz ardı iç ve diz ardı dış siyatik dalları. Yolu boyunca uyluğun arka yüzündeki

Hastalık yapıcı (patojen) özellikte bir mikroorganizmanın insan vücuduna girip, herhangi bir dokuda veya organda yaşaması ve çoğalmasıdır. Genel olarak ve tıp dilinde bilinen enfeksiyon , bakteri ve parazitlerin insan vücuduna girerek gelişen hastalıklara denilmektedir.Yaranın oluştuğu bölgede bu tür bakterilerin yayılmasıyla birlikte hastalık daha büyük boyutlara gelerek iyileşme sürecini uzatabilmektedir. Bakteriler ve parazitlerin

Şap hastalığı, bütün iki tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Halk dilinde tabak hastalığı da denmektedir. Diğer bilinen adları da ayak-ağız hastalığı, aft hummasıdır. Domuz, sığır, keçi ve koyun gibi hayvanlar bu hastalığa yakalanma riski en fazla olan hayvanlardır. Bunun haricinde kirpi, fare ve ceylanlarda da bu hastalığa yakalanırlar. Hastalık öncelikle ağızda,

AĞRI, Organizmanın bütünlüğünü bozan ve dokuları zedeleyen olumsuz etkilerin ortaya çıkardığı hoş olmayan karmaşık bir duyu biçimi. Temel amaç, organizmayı dış ve iç zararlı uyarılar üzerine bilgilendirmeğe yöneliktir. Ağrılı bir olaya, bu hoş olmayan duyu halinin yanı sıra solunum ve dolaşım değişiklikleri ile ruhsal tepkiler biçiminde, değişik düzeylerde bir dizi sinirsel uyarı

Pankreas iltihabına pankreatit denilmektedir. Kronik pankreatit erkeklerde daha sık görülmekle birlikte genel olarak akut pankreatit kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir. Alkol kaynaklı olan pankreas iltihabı otuzlu yaşlarda başlayabilir. Safra taşı kaynaklı olan iltihaplar ellili yaşlarda kendisini gösterir. İltihap atakları bir anda gelir. Sıklaşırsa ve ağrı düzeyi yükselirse kronik hale gelir. Pankreasın

Bir iç kulak hastalığı olan meniere, henüz sebebi tam olarak tespit edilmemiş olsa da, iç kulakta bulunan sıvının yüksek basınca ulaşması ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Şiddetli baş dönmelerinin en büyük sebebi olarak bilinen meniere hastalığı, genelde tek kulakta görülürken bazı vakalarda iki kulakta birden görülebilir. Erkek ve kadınlarda eşit oranda görülen meniere