Saksı Bitkileri Nasıl Sulanmalı

Mart 20, 2019

Sulama
Saksılı süs bitkilerinin çoğu yanlış sulamalar sonucu zarara uğramakta hatta ölebilmektedir. Sulama miktarı ve sulama sıklığı, bitki türüne, bitkinin uzunluğuna, bitki tipine (çiçekli, yapraklı), ışık, sıcaklık, nem ve toprak tipine göre değişir.
Genel bir ifade ile çiçekli olan bitkiler diğerlerine göre daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Ancak süs bitkilerinin solacak kadar susuz, boğulacak kadar da sulu bırakılmaması gerekir. Saksının içindeki ortamın nem durumu rengine göre veya dokunmak suretiyle tespit edilebilir. Kuru bırakılan topraklarda çatlama meydana gelir ve toprak ile saksı arasında boşluk oluşur. Sulamada verilen su bu boşluktan akarak dren deliğinden saksıyı terk ederek asıl vazifesini yapmaz Bu durumu ortadan kaldırmak için saksı kısa süreli olarak su ile doyurulur Kuru topraklarda çiçekler kuruduğu gibi çatlama sonucunda kökler zarar görür. Çok nemli topraklarda ise kökler boğulur, patojenler ve toprak kaynaklı zararlılar artar.
1. Küçük ve ince-uzun sulama ucu olan su kapları kullanmalı,
2. Suyun sulama ucundan saksıdaki toprağa bırakılması gerekir
3. Yapraklara suyun temas etmemesi gerekir.
4. Saksının dibinde bulunan dren deliğinden su çıkıncaya kadar sulamaya devam edilir.

Alttan yapılan sulamalarda;

1. Saksının içindeki toprağın tamamı nemlendirilir,
2. Bu şekilde yapılan sulamalarda saksılı süs bitkisi içi su dolu kaba yerleştirilebilir,
3. Saksılı süs bitkisi, içi su dolu kovaya daldırılabilir (toprak seviyesine kadar) ki buna suya daldırma ve kurutma tekniği de denir .
4. Su yüzeyine hava kabarcıklarının çıkışı son buluncaya kadar saksı su içinde tutulur Daha sonra ortamdan çıkarılan saksı drene edilerek tabağına yerleştirilir. Saksıların altlarına yerleştirilen tavalar (tabaklar) bu iş için genelde
Düzenli olarak alttan sulanan saksılı süs bitkilerinde toprak yüzeyinde zamanla tuz birikimi olur. Üstten sulama yapılınca tuz kök ortamından geçerek tabakta toplanır Bu tuzun tekrar kök bölgesine absorbsiyonunun engellenmesi gerekmektedir
Toprak yüzeyinde biriken tuz tabakası çok fazla ise bu yolla kaldırılamaz. Bu durumda kazınması ve yerine yeni toprağın konulması gerekir.
Saksılı süs bitkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için saksının drenajına özel önem verilmelidir Bunun için saksının dip kısmına ince çakıl taşlan konulmalı ve drenaj deliklerinin kapanması engellenmelidir. Buna göre dren deliğinin üzerinden yukarı doğru çakıl taşı, dere kumu ve harç şeklinde bir sıralama yapılarak saksının içi doldurulur.
Bulunduğu ortamda daima nemli bir toprağa ihtiyaç duyan bazı saksili süs bitkileri vardır. Bu türlere örnek olarak Acorus, Azalea (Açalya) ve Cyperus (Japon şemsiyesi) gösterilebilir. Bu türlerin yer aldığı toprağın nemlendirilmesi yetmemekte ıslanması gerekmektedir.

Sulama Hataları:

Üstten verilen suyun dren deliğinden çıkması:
Bunun sebebi saksı içindeki kompostun saksı kenarından ayrılmasıdır. Çözüm için saksının su dolu kovaya veya küvet içine batırılması, çıkarılması, dren edilmesi ve tekrar tabağına konulması şeklinde uygulanabilir Sulama suyunun absorbe olmaması: Bunun sebebi toprak yüzeyinin sertleşmesidir. Çözümü ise yüzey toprağının küçük bir mala veya çatal ile delinmesi, bu kısmın (3-5 cm) alınması ve yerine yeni kompost ilave edildikten sonra saksının suya daldırılıp çıkarılması sonrasında dren edilmesi ve tekrar tabağına konulmasıdır
Aşırı derecede yetersiz su:
1. Çiçekler düşer veya aniden solar.
2. Yapraklar yumuşar ve solar, yapraklarda çok az veya hiç büyüme olmaz.
3. Yaşlı yapraklar öncelikle dökülür.
4. Alt yapraklar kıvrılır, solar, sarıya döner, yaprak kenarları kahverengileşir ve kurur.
Aşırı derecede fazla su:
1. Çiçekler küflenir.
2. Yapraklar gevşer, yumuşar, çürük alanlar ortaya çıkar, büyüme zayıflar.
3. Alt yapraklar kıvrılır, sararır ve solar.
4. Yaprak uçları kararır.
5. Kökler kararır ve çürür (lapalaşma olur).
Sera şartlarında yapılan saksılı süs bitkileri yetiştiriciliğinde ise kaliteyi artırması bakımından otomatik sulama tercih edilmektedir.
Bunun yanında;
1. Saksıların altında bulunan tavaların saksı diren deliğine kadar su ile doldurularak 3-5 dakika sonra dren edilmesi,
2. Suyun doğrudan saksıların bulunduğu zemine verilmesi ve akmasına izin verilmesi ki burada verilen suyun %10’u saksı dren deliği vasıtasıyla süs bitkisine ulaşırken %90’ı tekrar rezervuarda toplanır.
3. Kanal sulama,
4. Kapillar saksı altlığı kullanarak sulama, damlama sulama ve spagetti tüplerle sulama gibi sulama şekillen kullanılmaktadır.
5. Tek yıllık süs bitkileri yastıklarda veya tüplere şaşırtıldıktan sonra el ile veya otomatik sistemlerle sulanabilmektedir Otomatik sulamalarda fırlatıcı başlıklar, sabit başlıklar veya suyun verilerek çekilmesi sistemi kullanılabilir.

 

Bir cevap yazın