Küriyum Elementinin

0

Küriyum (Cm), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal element. Doğada henüz saptanamamıştır. Küriyum- 242 izotopunu, 1944′te Chicago Üniversite- si’nden Glenn T. Seaborg, Râlph A. James ve Albert Ghiorso, plütonyum-239 izoto­punu Berkeley’deki California Üniversite- si’nde 152 cm’lik bir siklotronda helyum iyonlarıyla (alfa parçacıkları) bombardıman ederek elde ettiler. Küriyum, bulunan üçüncü uranyum ötesi elementtir. Küriyum gümüşsü bir metaldir ve bütün izotopları radyoaktiftir.

Günümüzde kimya­sal araştırmalarda küriyum-242′nin (yan ömrü 163 gün) yerini küriyum-244 (yarı ömrü 17,6 yıl) almıştır ve plütonyum-239′un nötronlarla ışınlanmasıyla küriyum-245′ten küriyum-248′e değin daha uzun ömürlü olan izotoplan elde edilmiştir. Küriyumun en çok bulunduğu +3 yükseltgenme duru­mu küriyum seski oksitte (Cm203) ve küriyum trihalojenürlerde görülür ve bunla­rın sulu çözeltileri Cm’3 iyonlan nedeniyle çok açık sarı renklidir. +3 değerlikli küri­yumun kimyasal özellikleri +3 değerlikli aktinit ve lantanit elementlerinin kimyasal özelliklerine benzer.

Daha fazla mesaj

Küriyum siyah renkli küriyum dioksitte (Cm02) ve Cm44 iyonu­nun flüorür iyonuyla oluşturduğu karma­şıkta ise +4 değerliklidir. Küriyum-242 ve küriyum-244 izotoplarının radyoaktif bozunmaları sonucunda açığa çıkan ısı ter­moelektrik (ısıl elektrik) ve termiyonik (ısıliyonik) aygıtlarla elektriğe dönüştürülebildiğinden bu izotoplar uzay çalışmala­rında uzun ömürlü ve şiddetli elektrik kay­nağı olarak kullanılabilir.

Kaynak:www.eokul-meb.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.