Kovalent Bağ Nedir

Kovalent bağ demek iki atomun arasında olan ve bir yada daha çok elektronun ortak kullanılması ile oluşan bir kimyasal bağ demektir. Genelde bu bağ oluşan molekülü bütün olarak tutmaya yarayan ortam bir çekme kuvveti olarak da anlatılabilir. Ortak kullanılan bu elektron yada elektronlar iki atomun çekirdeğinin de çevresinde dolaşarak iki çekirdek arasındaki alanda daha fazla bulunduklarından dolayı bu alanda (-) yük ile yüklenmiş bir bölge oluşturacaklardır. Bu bölge iki çekirdeğe de bir çekme gücü yaparak bağ ortaya çıkarır.

Kovalent bağ bu atomların en dıştaki yörüngelerinin dolu olması ile oluşur. Bu çeşitteki bağlar moleküllerinden arasında hidrojen bağından her zaman daha kuvvetle, iyonik bağ türü ise aynı kuvvette veya daha da kuvvetlidir.

Daha fazla mesaj

Bir takım inorganik cisimlerin hidrojen(H), amonyak(NH3),klor(Cl), su(H2O) ve azot(N) molekülleriyle beraber bütün organik maddelerin molekülleri kovalent bağ sayesinde bütün olarak durmaktadır. Kovalent tipte bir bağın yönü vardır. Yanı bağdaki açıların arasındaki etkileşmelerin kuvveti üstündeki etkisi çoktur. Bu etkinin oluşum nedeni ise kovalent bağların atom yörüngelerinin birbiri üstüne denk gelmesidir. Atom yörüngelerinin tümü yöne sahiptir ve bağlanma anında büyük oranda yön ile ilgili etkileşimler meydana gelir.

Kovalent tipte bir bağ genelde birbirine benzeyen tipte elektronegatif olan atomların arasında oluşur. Bu sebeple ametal atomda daha kolay bir şekilde kovalent bağ oluştururlar ve metal atomlar da kolaylıklar hareket edebilen elektronların daha rahat dolanabildiği bir metalik bağ meydana getirirler. Ametal atomlarda bir elektronun ortam kullanımı ise tek yol olur.

Kaynak: www.eokul-meb.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.