Kaşıkçı Elması

0

Topkapı Sarayı’ndaki “Kaşıkçı Elması” Dünya’nın 22 elması arasındadır. Peki neden “Kaşıkçı Elması” adını almıştır?

Topkapı müzesindeki ünlü elmasa neden “kaşıkçı elması” denildiği hakkında muhtelif hikâyeler varsa da,bunların doğru olanı, elmasın kesiminin oval olması ve dolayısıyla da kaşığa benzemesindendir. Elmasın Osmanlı Sarayı’na nasıl girdiği hakkındaki bilgi de, rivayetten öte değildir.

Senelerden beri ağızdan ağıza dolaşan bir hikayeye göre, Fransız bir subay gezilerinden birinde, Hindistan’dan bu elması alır ve Fransa’ya gelir. Daha sonra, elmas Napolyon’un annesi tarafından satın alınır. Fakat; Napolyon’un esir düşmesinden sonra, annesi elması satışa çıkarmak zorunda kalmış, ve aynı esnada Fransa’da bulunan Tepedenli Ali Paşa’nın adamlarından biri, elmasa 150 bin altın ödeyerek alır. Daha sonra, Sultan II.Mahmud zamanında, Ali Paşa’nın devlete karşı ayaklandığıı gerekçesiyle öldürülür ve bazı mallarına el konur. Şimdi, hikaye burada ikiye ayrılıyor:

Müverrih Raşit Beyden:

1699 yılında İstanbulda Eğrikapı çöplüğünde dolaşan baldırı çıplak takımından bir adam yuvarlak taş bulur.
Bir yaymacı kaşıkçıya giderek üç tahta kaşığa değişir. Kaşıkçı götürür, bu taşı bir kuyumcuya 10 akçaya satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir; kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca beriki sus payı ister. Aralarında kavga çıkar. Mesele Kuyumcubaşıya akseder.

Kuyumcubaşı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. Fakat bu sefer de olayı sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa duyar, taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken, mesele Padişaha akseder.
Dördüncü Mehmet bir Hattı Hümayun ile elması Sarayı Hümayuna getirtir ve Saray elmastraşına verilir.
Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 48 kratlık nadide bir elmas çıkar.
Kuyumcubaşıya Kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş ihsan olunur.

Kaşıkçı elması`nın çevresini iki sıra 49 adet pırlanta kuşatmaktadır. Bu haliyle elmas, yıldızların ortasında pırıl pırıl parlayıp gökyüzünü aydınlatan bir dolunayı andırır. Pırlantaların, elmasa ışık ve güzellik vermesi için sonradan, II. Mahmut  tarafından dizdirildiği sanılmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.