Gebelikte Astım ve Tedavisi

Astım, nefes almada her ikisi de önem­li olan soluk borusu ve bronşların uyarı­mına tepkinin veya duyarlılığın artması ile tanımlanan bir solunum yolu hastalı­ğıdır. Astımla ilgili problemler, nefes al­mada zorluk, nefes darlığı, öksürük ve hırıltı ile kendilerini gösterir. (Hırıltı, ha­va daralan hava yollarından geçtikçe ıs­lık veya tıslamaya benzer bir sestir.)

Astım, belirtisiz dönemlerle birleşerek belirtilerini akut bir biçimde kötüleşme­si ile gider gelir. Amerika ve Kanada’da ki nüfusun yaklaşık % 2’sini etkiler. Di­ğer ülkelerde de eşit derecede yaygındır.

Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ama astım vakalarının % 50’si 10 yaşın­dan önce ortaya çıkar. Bir diğer % 33 ise 40 yaşında ortaya çıkar. Hamilelik, as­tımla ilgili herhangi bir tahmin edilebilir probleme neden olmaz. Bazı hamile ka­dınların hamileyken daha iyi oldukları görülür, bazıları ise aynı kalır. Birkaçı biraz daha kötüleşir.

-Hamilelikte Astım

Kontrol altında olmayan astım hamilelik döneminde ciddi bir durum olabilir. Annede yüksek kan basıncına, prematüre doğuma, dü­şük kilolu veya daha küçük bebeklere neden olabilir. Astım tedavisi İçin şu an­da kullanılan ilaçlar güvenlidir. Araştır­malar, solunum yoluyla kullanılan ilaç­lar kullanan annelerin bebeklerinin daha az etkilendiğini gösterir, çünkü annenin kan dolaşımına daha az ilaç girmektedir.

– Astım Krizlerini Tedavi Etmek

Astımlı hamile kadınların çoğu güvenli bir hamilelik, doğum süreci ve doğum ge­çirebilirler. Bir kadın hamile değilken şid­detli astım krizleri geçiriyorsa hamilelik döneminde de şiddetli krizler geçirebilir.

Hamileyken, oksijen tüketiminiz yak­laşık % 25 artar. Bu yüzden astım teda­visi hamilelikte çok önemlidir. Dolayısıyla bebek büyümek ve gelişmek için ihtiyacı olan oksijeni alabilir. Hamilelik­ten önce uygulanan tedavi yöntemi bü­yük olasılıkla hamilelikte de kullanılır. Bu, hamilelik öncesi ve hamileyken as­tım için verilen ilaçları kapsar.

Astım ilaçları, örneğin Terbutalin ve Steroitler, Hidrokortizon veya Metilprednizolon hamileyken kullanılabilir. Aminofilin veya Teofilin de kullanılabilir. Aynı zamanda hamileyken Metaproterenol ve Albuterol (Ventolin) kullanı­mı da güvenlidir.

Astımınız şiddetliyse, doktorunuz antienflamatuar burun spreyi, örneğin Kromolin Sodyum veya solukla içeri çekilen Kr Steroit, örneğin Beklometazon ret edebilir.

Bu konuyu ilk doğum öncesi muaye­nelerinizden birinde konuşun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.