Fluorid Uygulaması Nasıl Yapılır

0

Dişlere gelen zarardan sonra ki tedaviler maalesef dişi eskisi kadar etkili yapmamaktadır. Bu nedenle günümüzde dişleri korumak daha fazla önem kazanmaya başlamış ve bu himayen koruyucu hekimlik diye bir alan oluşmuştur.

Günümüzde büyük önem taşıyan koruyucu hekimlik dişlere zarar gelmemesi için onları daha güçlü ve hijyenik yapmayı amaçlar. Koruyucu hekimler dişleri çürüklere karşı koruması için hekimler bazı uygulamalar kullanmaktadır. Bunlardan en bilineni ve kullanılanı da FLUORİD uygulamasıdır.

FLUORİD dişleri çürüklere karşı daha dirençli bir hale getirir. Dişlerin yapısını daha da kuvvetlendiren fluorid günümüzde diş macunlarının da vazgeçilmez maddelerindendir. Dişlerde oluşan fluorid eksikliği çürüğe karşı olan direnci azaltır. Çocuklar belinlerle ve fırçalama ile kendilerine gerekli olan bu fluorid çoğu zaman yeterli miktarda alamazlar bu gibi durumlarda hekimler tarafından dişe TOPİKAL FLUORİD uygulaması yapılır.

Topikal fluorid uygulaması sayesinde diş kendine gereken fluorid alır ve çürüğe karşı direnç kazanır. Ancak topikal fluorid etkisinin olabilmesi için 6 ayda bir düzenli olarak bir diş hekimine gitmeniz gerekmektedir.

Daha fazla mesaj

Fluorid diş çürüklerini önlemede veya yeni oluşmakta olan diş çürüklerini durdurmada en etkili ve basit yöntemdir. Uzun yıllar boyunca batılı ülkelerde sistemik(fluor tabletleri) olarak fluor uygulanmış bu sayede dişlerin yapısı fluor ile güçlendirilerek çürüklere karşı daha dayanıklı olmaları sağlanmıştır.

fluorid diş macunu

Ancak günümüzde fluorun dişlere direk uygulanmasının daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar Fluorid’in dişler ağızda sürdükten sonra direkt dişler üzerine Fluor uygulanmasının çürükten korunmada en etkili yöntem olduğu ispatlamıştır. Fluor tabletleri 3 yaş ve altı çocuklarda yüksek çürük risk grubundakilere pedodontist takibiyle verilmelidir. Pedodontistler tarafından uygulanan fluor çeşitli şekillerde(jel, solusyon.vernik) belirli periodlarla dişler sürdükten hemen sonra uygulanmaya başlanmalıdr ve en az dört yıl süreyle uygulanmalıdır.

Fluorid kullanımının diş çürüğünü önlemede ve kontrol etmede hem güvenli hem de etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte fluorid içeren ürünler küçük çocukların ulşamadığı yerlerde muhafaza edilmelidir. Çok fazla fluorid, gelişmekte olan daimi dişlerde fluorozise sebep olabilir. Hafif veya orta şiddetteki fluorozis çoğunlukla farkedilmeyen küçük beyaz lekelerle veya şeritlerle karakterize olur. Şiddetli fluoroziste minede çukurcuklar oluşur ve diş kahverengi renk değişitirir. Fluorozis aşırı fluorid alımının miktarı, süresi ve zamanlamasına bağlı olarak gelişim gösterir. Fluorozisten etkilenen dişlerin görünümü estetik diş hekimliğinin bir çok tedavi seçeneği sayesinde büyük ölçüde düzelme gösterir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.