İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı Madde, antitoksik . Vücuda giren bir bakteriyel toksini ( zehir yok etmek için, kan plazmasında meydana gelen bir madde. Zehire karşı koyan antikorlara ” Antitoksin ” denir. Her bir bakteriyel toksinin kendine has antitoksini vardır. Bu Antitoksin, kendi toksini ( zehiri ) ile

Eylül 9, 2014

Avusturya

DEVLETİN ADI -Avusturya Federal Cum. BAŞŞEHRİ- Viyana NÜFUSU- 7.812.100 (l991) YÜZÖLÇÜMÜ -83.857 km2 RESMİ DİLİ -Almanca DİNİ- Hıristiyanlık PARA BİRİMİ -Şilin Bir Orta Avrupa ülkesi. Orta Avrupa’nın Alpler bölgesinde kurulmuş olan Avusturya; doğuda Macaristan, kuzeyde Çekoslovakya ve Federal Almanya, batıda İsviçre ve Leiechtenstein, güneyde İtalya ve Yugoslavya ile çevrilidir. Tarihi Çok eski

Topkapı Sarayı’ndaki “Kaşıkçı Elması” Dünya’nın 22 elması arasındadır. Peki neden “Kaşıkçı Elması” adını almıştır? Topkapı müzesindeki ünlü elmasa neden “kaşıkçı elması” denildiği hakkında muhtelif hikâyeler varsa da,bunların doğru olanı, elmasın kesiminin oval olması ve dolayısıyla da kaşığa benzemesindendir. Elmasın Osmanlı Sarayı’na nasıl girdiği hakkındaki bilgi de, rivayetten öte değildir. Senelerden beri ağızdan

Arşimet (Archimedes) (M.Ö. 287, Sicilya – M.Ö. 212), Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın babası da Arşimet’tir. Kurumsal çalışmaları yanında söylenceleşmiş pratik çalışmalarıda vardır. Bunlardan en ünlüsü Syracusa kralı

Mayıs 14, 2014

Arsenik Nedir

Arsenik, bileşiklerinin zehirli olması nedeniyle oldukça tanınan kimyasal bir maddedir. Elementin kendisi sert ve gri renktedir ve daha çok bir metali andırır. Ancak oksijen ile birleştiğinde beyaz bir renk alır ve bu biçimde çok zehirlidir. Buna beyaz arsenik adı verilir. Genel olarak arsenik diye bilinen de bu bileşiktir. Arsenik bileşikleri doğada mineraller

Türkiye’deki toplam meyve üretiminin yaklaşık olarak beşte birini yumuşak çekirdekli meyveler yani elma, armut ve ayva teşkil etmektedir. Bunun da % 18’i armuttur. Son istatistiklere göre yurdumuzda yaklaşık olarak 15 milyon adet armut ağacı ve 413 bin ton armut üretimi vardır. Dünya armut üretiminde ülkemiz, ABD, Japonya, İspanya, Fransa ve Almanya’dan sonra

Kovalent bağ demek iki atomun arasında olan ve bir yada daha çok elektronun ortak kullanılması ile oluşan bir kimyasal bağ demektir. Genelde bu bağ oluşan molekülü bütün olarak tutmaya yarayan ortam bir çekme kuvveti olarak da anlatılabilir. Ortak kullanılan bu elektron yada elektronlar iki atomun çekirdeğinin de çevresinde dolaşarak iki çekirdek arasındaki

Küriyum (Cm), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal element. Doğada henüz saptanamamıştır. Küriyum- 242 izotopunu, 1944′te Chicago Üniversite- si’nden Glenn T. Seaborg, Râlph A. James ve Albert Ghiorso, plütonyum-239 izoto­punu Berkeley’deki California Üniversite- si’nde 152 cm’lik bir siklotronda helyum iyonlarıyla (alfa parçacıkları) bombardıman ederek elde