Antitoksin Nedir

İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı Madde, antitoksik . Vücuda giren bir bakteriyel toksini ( zehir yok etmek için, kan plazmasında meydana gelen bir madde. Zehire karşı koyan antikorlara ” Antitoksin ” denir. Her bir bakteriyel toksinin kendine has antitoksini vardır. Bu Antitoksin, kendi toksini ( zehiri ) ile birleşir ve zehiri tesirsiz hale sokar. Kan proteinlerindeki gammaglobülinde bulunan antikorların genel adı. Antitoksinler, enfeksiyona yol açan bakterilerin ya da başka canlı organizmaların yol açtığı zehir ya da toksinleri zararsız duruma getirmek için oluşturulurlar. Sözgelimi, tetanosta, tetanos antitoksini,…

Avusturya

DEVLETİN ADI -Avusturya Federal Cum. BAŞŞEHRİ- Viyana NÜFUSU- 7.812.100 (l991) YÜZÖLÇÜMÜ -83.857 km2 RESMİ DİLİ -Almanca DİNİ- Hıristiyanlık PARA BİRİMİ -Şilin Bir Orta Avrupa ülkesi. Orta Avrupa’nın Alpler bölgesinde kurulmuş olan Avusturya; doğuda Macaristan, kuzeyde Çekoslovakya ve Federal Almanya, batıda İsviçre ve Leiechtenstein, güneyde İtalya ve Yugoslavya ile çevrilidir. Tarihi Çok eski tarihlerden beri insanların yaşadığı bu ülke, M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Almanya ile beraber olan Avusturya’ya 803 senesinde Kral Büyük Carl tarafından “Doğu Marklığı” unvanı verildi. Böylece Germen İmparatorluğunun bir parçası olarak kurulmuş oldu. Daha sonraları…

Kaşıkçı Elması

Topkapı Sarayı’ndaki “Kaşıkçı Elması” Dünya’nın 22 elması arasındadır. Peki neden “Kaşıkçı Elması” adını almıştır? Topkapı müzesindeki ünlü elmasa neden “kaşıkçı elması” denildiği hakkında muhtelif hikâyeler varsa da,bunların doğru olanı, elmasın kesiminin oval olması ve dolayısıyla da kaşığa benzemesindendir. Elmasın Osmanlı Sarayı’na nasıl girdiği hakkındaki bilgi de, rivayetten öte değildir. Senelerden beri ağızdan ağıza dolaşan bir hikayeye göre, Fransız bir subay gezilerinden birinde, Hindistan’dan bu elması alır ve Fransa’ya gelir. Daha sonra, elmas Napolyon’un annesi tarafından satın alınır. Fakat; Napolyon’un esir düşmesinden sonra, annesi elması satışa çıkarmak zorunda kalmış, ve aynı…

Arşimet Kimdir

Arşimet (Archimedes) (M.Ö. 287, Sicilya – M.Ö. 212), Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın babası da Arşimet’tir. Kurumsal çalışmaları yanında söylenceleşmiş pratik çalışmalarıda vardır. Bunlardan en ünlüsü Syracusa kralı ve dostu Hieron ‘un kendisi için yaptırdığı altın taca başka bir maden karıştırıldığından kuşkulanarak Arşimet ‘ten taç bozulmadan bunu ortaya çıkarmasını istemesiyle ilgilidir. Arşimet bu sorun üstüme düşünür, ancak birşey bulamaz. Bir gün hamamda yıkanırken suyun vücudunun batan…

Arsenik Nedir

Arsenik, bileşiklerinin zehirli olması nedeniyle oldukça tanınan kimyasal bir maddedir. Elementin kendisi sert ve gri renktedir ve daha çok bir metali andırır. Ancak oksijen ile birleştiğinde beyaz bir renk alır ve bu biçimde çok zehirlidir. Buna beyaz arsenik adı verilir. Genel olarak arsenik diye bilinen de bu bileşiktir. Arsenik bileşikleri doğada mineraller şeklinde bulunur. Beyaz arsenik, minerallerin çok yüksek sıcaklıklarda ısıtılması ile elde edilir. Endüstride beyaz arsenik kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç arsenik üreten başlıca iki ülkedir. Arseniğin çeşitli kullanım alanları vardır. Arsenik, camların renklerinin açılmasında ve odunların saklanmasında…

Armut Ağacı

Türkiye’deki toplam meyve üretiminin yaklaşık olarak beşte birini yumuşak çekirdekli meyveler yani elma, armut ve ayva teşkil etmektedir. Bunun da % 18’i armuttur. Son istatistiklere göre yurdumuzda yaklaşık olarak 15 milyon adet armut ağacı ve 413 bin ton armut üretimi vardır. Dünya armut üretiminde ülkemiz, ABD, Japonya, İspanya, Fransa ve Almanya’dan sonra 6. sırayı almaktadır. İKLİM İSTEKLERİ Armut bir ılıman iklim meyvesidir. Kış soğuklarına karşı elmaya nazaran daha az dayanıklıdır. Armutlar bol güneşli ve yazları sıcak yerlerden hoşlanır. Çiçeklenmesi elmadan 7-10 gün kadar erken olduğundan ilkbahar donlarına daha çok maruz…

Kovalent Bağ Nedir

Kovalent bağ demek iki atomun arasında olan ve bir yada daha çok elektronun ortak kullanılması ile oluşan bir kimyasal bağ demektir. Genelde bu bağ oluşan molekülü bütün olarak tutmaya yarayan ortam bir çekme kuvveti olarak da anlatılabilir. Ortak kullanılan bu elektron yada elektronlar iki atomun çekirdeğinin de çevresinde dolaşarak iki çekirdek arasındaki alanda daha fazla bulunduklarından dolayı bu alanda (-) yük ile yüklenmiş bir bölge oluşturacaklardır. Bu bölge iki çekirdeğe de bir çekme gücü yaparak bağ ortaya çıkarır. Kovalent bağ bu atomların en dıştaki yörüngelerinin dolu olması ile oluşur. Bu…

Küriyum Elementinin

Küriyum (Cm), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal element. Doğada henüz saptanamamıştır. Küriyum- 242 izotopunu, 1944′te Chicago Üniversite- si’nden Glenn T. Seaborg, Râlph A. James ve Albert Ghiorso, plütonyum-239 izoto­punu Berkeley’deki California Üniversite- si’nde 152 cm’lik bir siklotronda helyum iyonlarıyla (alfa parçacıkları) bombardıman ederek elde ettiler. Küriyum, bulunan üçüncü uranyum ötesi elementtir. Küriyum gümüşsü bir metaldir ve bütün izotopları radyoaktiftir. Günümüzde kimya­sal araştırmalarda küriyum-242′nin (yan ömrü 163 gün) yerini küriyum-244 (yarı ömrü 17,6 yıl) almıştır ve plütonyum-239′un nötronlarla ışınlanmasıyla küriyum-245′ten küriyum-248′e değin daha…

Amerikyum Nedir

Amerikyum (Am), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal elementtir. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum, 1944′te Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan ve Albert Ghiorso tarafın­dan bir nükleer reaktörde plütonyum- 239′dan (atom numarası 94) amerikyum-241 izotopu halinde elde edildi. Bulunan dör­düncü uranyum ötesi element (atom numa­rası 96 olan küriyum, bundan birkaç ay önce bulunmuştu) olan amerikyum, gümüş be­yazlığında bir metaldir ve oda sıcaklığındaki kuru havada çok yavaş kararır. Kolay elde edilebildiği için, en önemli izotopu amerikyum -241′dir; bu izotop plütonyumdan elde edilmiş…

Alfa Parçacığı

Alfa parçacığı radyoaktif elementlerin çekirdeğinden yayınlanan pozitif yüklü taneciğe verilen addır. Yunan alfabesinin ilk harfi olan alfa (α) ile gösterilmektirdir. Alfa parçacığı helyum elementinin çekirdeği olup pozitif yüklü iki protondan ve yüksüz iki nötrondan oluşur. Alfa parçacığı 1899 ve 1900 yıllarında fizikçiler Ernest Rutherford ve Paul Villard tarafından bulunmuştur.Alfa parçacığı, uranyum veya radyum gibi radyoaktif bir çekirdek tarafından “alfa ışınımı” olarakta bilinen bir işlem ile yayılır. Bu işlem çoğu zaman çekirdeği uyarılmış halde bırakır ve çekirdek fazla enerjiyi atmak için gama ışıması yapar. Beta ışınının tersine alfa ışınına, yüksek çekirdek…