Tarama Kategorisi

Genel Bilgiler

Arşimet Kimdir

Arşimet (Archimedes) (M.Ö. 287, Sicilya - M.Ö. 212), Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen…

Arsenik Nedir

Arsenik, bileşiklerinin zehirli olması nedeniyle oldukça tanınan kimyasal bir maddedir. Elementin kendisi sert ve gri renktedir ve daha çok bir metali andırır.…

Armut Ağacı

Türkiye'deki toplam meyve üretiminin yaklaşık olarak beşte birini yumuşak çekirdekli meyveler yani elma, armut ve ayva teşkil etmektedir. Bunun da % 18'i…

Kovalent Bağ Nedir

Kovalent bağ demek iki atomun arasında olan ve bir yada daha çok elektronun ortak kullanılması ile oluşan bir kimyasal bağ demektir. Genelde bu bağ oluşan…

Küriyum Elementinin

Küriyum (Cm), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal element. Doğada henüz saptanamamıştır.…

Amerikyum Nedir

Amerikyum (Am), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal elementtir. Doğada varlığı saptanamayan…

Alfa Parçacığı

Alfa parçacığı radyoaktif elementlerin çekirdeğinden yayınlanan pozitif yüklü taneciğe verilen addır. Yunan alfabesinin ilk harfi olan alfa (α) ile…

Alçı Nedir ?

Alçı taşı (jips), doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir kalsiyum sülfat mineralidir. Alçı taşının (CaSO4 2H2O) bünyesinde yarım…

Alaşım Nedir?

İki ya da daha çok metalin , bazen de bir metal ile karbon gibi bir Ametalin birleştirilmesi ile elde edilen metal niteliğindeki maddelere Alaşım denir. Örneğin…

Aladağlar

Aladağlar Niğde ve Adana illeri dahilinde kalan 54.524 Ha. lık alanda kurulmuştur. Aladağlar Milli Parkı’ nın 10.750 Hektarlık ormanlık alan, 20.608 Hektarlık.…