Ankara Savaşı

Yıldırım Bayezıd ile Timur arasında yapılan savaş (1402). Savaşın Dış Sebebi Timur’un önünden kaçan Tebriz hükümdarı sultan Ahmed ile Azerbaycan hâkimi Kara Yusuf’un Yıldırım Bayezid’e sığınması ve Timur’un iade edilmeleri için yaptığı müracaatlara Bayezid’in cevap vermemesidir. Savaşın gerçek ve manevi sebebi olarak genellikle her iki hükümdarın sınırsız ihtirasları gösterilir. Yıldırım Balkanlar’ı ve Anadolu’nun büyük bir kısmını nüfuzu altına almış cihangir bir hükümdardı bu bakımdan kendisinden istenen mülteci hükümdarlar yerine Timur’a hakaret dolu bir cevap verdi. Timur ise yeryüzünde tek bir hükümdar olmalıdır iddiasıyla büyük fetihler yapmış ve bu İnançla Anadolu’yu…

Ankara Antlaşması

Güney Cephesi’nde başlatılan Kuva-i Milliye direnişi, Fransızları bir çok yerde geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Fransızlar, Güneydoğu Anadolu ile Çukurova’da giriştikleri işgalin artık gerçekleşemeyeceğini anladılar. Bu nedenle TBMM Hükümeti ile anlaşma yapmak üzere harekete geçtiler. 1920 Haziran ayında Fransız temsilcisi Franklin Bouillon Ankara’ya geldi. Fransızlarla TBMM arasında geçici bir antlaşma imzalandı. Bu arada, Fransız kamuoyu da Türk Kurtuluş Savaşı’nı destekliyordu. Bu sırada Yunanlılar yeni bir saldırıya hazırlanırken, Fransa bu saldırının sonucunu beklemeye karar verdi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Fransa, TBMM’nin başarısına ve kalıcılığına kesin olarak inandı ve barış görüşmelerine başlandı. Türkiye…

Anafartalar Zaferi

25 Ağustos 1915’ten Ağustos sonuna kadar, Müttefikler hem Seddülbahir hemde Arıburnu’nda başarılı olamayınca, Çanakkale Boğazı’nı, geriden sarkarak ele geçirmek amacıyla harekete geçerler. Bu arada General Hamilton, Türk Ordusu’nun gerilerine sarkmak ve çember içine alıp yok etmek için, Büyük ve Küçük Kemikli Burunları arasında yeralan Suvla sahillerine çıkıp, Anafartalar’da üçüncü bir cephe açmaya karar verir. Hedef, Conkbayırı ve Koçaçimentepe blokunu ele geçirerek buradan ilerleyip, çanakkale Boğazı’na inerek hakim olmaktır. Bu amaçla da, 9.İngiliz Kolordusu’nu 6-7 Ağustos gecesi karanlıktan yararlanarak bölgeye çıkartır. Amaç, sabah Gün ağarmadan von Sanders, Saros Grup Komutanına 7.…

Anadolu Medeniyetleri

ANADOLU: (Küçük Asya) Tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır. Neden?: 1- Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, Avrupa ve Afrika arasında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması 2- Olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması ANADOLU’DA UYGARLIK NEDEN GELİŞMİŞTİR? 1- Göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu’ya taşıdılar. 2- Anadolu’nun Mısır, Ege ve Yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır. ANADOLU MEDENİYETLERİ: Anadolu’da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır: 1) Hititler, Frigler,Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında) 2) Persler…

Anabatik rüzgar nedir

Anabatik rüzgâr, vadî rüzgâri da denir, güneşe bakan bir tepe ya da dağ yamacından yukarıya doğru esen yerel hava akımıdır. Güneş, gün içinde böyle bir yamacı ve onun üzerindeki havayı, yakın düzlüklerden daha çabuk ısıtır, çünkü güneş ışınlarının yamacın yüzeyine düşme açısı dik açıya daha yakındır. Bu ısıtma, havanın yoğunluğunu azaltarak onun yükselmesine yol açar. Böylece oluşan boşluğu doldurmak için aşağıdan daha çok hava yükselir ve bir rüzgâr oluşur. Bir anabatik rüzgâr saniyede 6 m’lik bir hıza (saatte yaklaşık 20 km’ye) ulaşabilir. ANABATİK RÜZGAR( YAMAÇ YUKARI): Yamaca yakın havanın güneşin ısıtmasıyla…

Amasya İli Tanıtımı

Yüzölçümü: 5.520 km2. İlçeleri: Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova. Karadeniz Bölgesi’nin, Orta Karadeniz Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Samsun, doğudan Tokat, güneyden Yozgat, batıdan Çorum illeriyle çevrilidir. Yüzey Şekilleri; Orta Karadeniz Bölümü’nün Tokat-Amasya yöresi içinde kalan Amasya İli’nin, kuzey ve doğu kesimleri oldukça dağlık, batı-kuzeybatısı ovalıktır. Kuzey Anadolu Dağları’nın alçaldığı bir kesimde yer alan ilin çevresindeki dağlar, kuzeyde, Jura dönemi kalkerlerinden oluşan Ak-dağ (2.044 m), batıda İncegöl Dağı (1.873 m), Eğerli Dağı 51.776 m), güneybatıda Karadağ ve doğuda Sakarat Dağı (Cami Tepe 1.945 m)’dir. Başlıca…

Almanak Nedir ?

Almanak Yıllık Demektir. Ay, hafta ve Gün takvimlerini, güneşin doğuş ve batışını, med-cezir hadiselerini, güneş ve Ay tutulmalarını vb. ihtiva eden kitab veya tablolar. Ortaçağda ve Yakınçağın başlarında Türk ve İslam devletleri bilim ve teknikte çok ileri durumdaydılar. Medreselerde, rasathanelerde müsbet ilimlerin tahsili yapılıyordu. İslam alimleri, bu ülkelerde Astronomi ve matematik dallarında bazı levha ve cetvelleri ihtiva eden eserler hazırlamışlardır. Bu eserlerde, senenin Hava durumu, güneş ve ay tutulmaları, bazı astronomik hesap cetvelleri bulunurdu. Bunlar özellikle takvim şeklinde hazırlanıp hükümdarlara takdim edilirdi. İşte yüzyıllar önce hazırlanan bu eserler ilk almanaklardır.…

Alize Rüzgarları Nedir?

Alizeler: kuzey ve güney yarıkürelerinde, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’un doğu bölümlerinde, subtropikal yüksek basınç alanlarından ekvatoral alçak basınç alanlarına doğru bütün bir yıl boyunca esen rüzgârlardır. Alize rüzgârları tropikler arasındaki farklı hava basınç alanlarından doğar. Her iki yarımkürede, 30° kuzey ve 30° güney paralellerindeki yüksek basınç alanlarındaki hava, ekvatoral bölgedeki alçak basınç alanlarına doğru kayar. Yerkürenin ekseni çevresinde yaptığı dönme hareketi alize rüzgârlarının doğrultusunda sapmaya neden olur. Bu sapma sonucu kuzey yarımküresindeki kuzey alizesi kuzeydoğu-güneybatı; güney yarımküredeki güney alizesi güneydoğu-kuzey batı doğrultusunda ekvatora doğru eserler. Ekvatoral alana alizeler etkisiyle…

Algoritma Nedir?

Algoritma sözcüğü nereden gelir? Algoritma sözcüğü Türkistanlı bir âlimden gelir. Türkistanlı âlim 9. yüzyılda Cebir adında bir kitap oluşturarak algoritmik çalışmalarını sergilemiştir. Kısaca algoritmayı bulan kişi kim diye sorulduğunda Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi diyebiliriz. Bu kitabın matematiğe çok büyük katkıları olmuştur. Bu kitap farklı dillere çevrilmiştir. Avrupa da çok ilgi gören kitabın ismi ve âlimin ismi Avrupalılar tarafından telaffuz edilemediği için “algorizm” sözcüğününü kullanmışlardır. Algorizm “Arap sayıları kullanarak problemleri çözmek” anlamına gelir. Zamanla algorizm algoritmaya dönüşmüştür. Algoritma nedir? Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin…

Algler Nedir

Algler, gerek yapısal olarak gerekse de dış görünüşleri bakımından oldukça farklı görünümdedirler. Yapısal olarak eukaryotik (gelişmiş hücre tipi) ve prokaryotik (basit yapılı hücre tipi) olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. Buna göre Mavi-Yeşil algler göstermiş oldukları hücre organizasyonları bakımından prokaryot hücre özelliği taşımaktadırlar. Belirgin bir hücre çekirdeğinin olmaması ve çok basit olan kromatofor yapısındaki pigmentlerin dağılımı ve prokaryotik hücre özellikleri bakımından diğer alglerden ayrılırlar. Dış görünümleri bakımından tek hücreli ve ipliksi formlardan karışık olarak gelişmiş bireylere kadar değişik biçimlerde gözlenebilmektedirler. Ekolojik olarak algler, karlı alanlar, tamamen buzla kaplı alanlar da…