Aras Irmağı

Nisan 16, 2014

Aras Irmağı, Erzurum ili sınırlarındaki Bingöl Dağları’nın kuzey yamacından doğar, Azerbaycan topraklarından Hazar Denizi’ne dökülür.

Toplam uzunluğu 920 km olan Aras Irmağı’nın 441 km’si Türkiye topraklarındadır. Aras Irmağı Kafkasya‘nın en büyük akarsularından birisidir.

Aras Irmağı, Erzurum sınırlarındaki Bingöl Dağları’nın kuzey yamacından doğar. Palandöken Dağı’ndan gelen kaynaklarla beslenir. Sakaltutan, Şahvelet,Topçu, Karagöl, Yıldırım, Çakmak, Alkdağ ve Nalbant dağlarından gelen diğer sularla debisini iyice büyütür. Topçu ve Sakaltutan dağları arasından Pasinler Ovası‘na girer. Burada Pasin Çayı ile birleşir.

Daha sonra Kars topraklarına girer. Bir çok vadi ve ovadan geçerek Kağızman yakınlarından Iğdır ili topraklarına girer. Tuzluca yakınlarında Iğdır’dan bir kol daha alarak Türkiye topraklarından çıkan Aras Irmağı bir süre Türkiye Ermenistan sınırını teşkil ederek güneye doğru akar. Burada 11 km boyunca Türkiye Nahçıvan sınırını teşkil eder. Daha sonra İran Ermenistan sınırını teşkil ederek Azerbaycan topraklarına girer. Bir süre Azerbaycan İran sınırını teşkil ettikten sonra Azerbaycan’da Kura Irmağı’yla birleşerek Mugan önlerinden geçip Hazar Denizi’ne dökülür.

Aras Irmağı’nın su rejimi düzensizdir. Bütün ırmaklarımız gibi ilkbahar aylarında kabarır, yazları suyu azalır.Rejiminin düzensizliği nedeniyle Aras Irmağı üzerinde taşımacılık yapılamaz. Aras Irmağı’ndan Pasinler ve Iğdır ovalarının sulamasında yararlanılır.

Aras yatağı boyunca özel mikroklima özellikleri görülür. Aras Irmağı boyunca iklim yumuşaktır ve ılıman iklim bitkileri yetiştirilebilir.

Tarihteki adı Arakses olan ırmağın yatağı ilkçağlardan beri yerleşim yeri olmuştur. Arkeolojik bakımdan Aras Vadileri çok zengindir.

 

Bir cevap yazın