Anatomi Nedir

Canlıların yapısını ve organlarının bir­birleriyle bağlantılarını inceleyen bilimdir. Eski Yunanca anatemnein (açmak) ve tome (kesmek, ayırmak) sözcüklerinin bir­leşmesinden türemiştir.
İlk anatomik çalışmalar mağara dev­rine kadar uzanır. O dönemlere ait hay­van vücutlarına ait resimler mağara du­varlarında bulunmuştur. İ.Ö. 15000 yılla­rından kalma resimlerde hayvanların yü­reği doğru yerlere çizilmiştir. Daha son­ra Mezopotamya’da, eski Mısır’da, eski Yunan’da anatomi ile uğraşıldığını gös­teren birçok delil günümüze ulaşmıştır. Günümüz anatomi bilgisinin en temel doğrularını William Harvey (1578-1656) adlı bilim adamı ortaya koymuştur. William Harvey kan dolaşımı ile bilgileri doğ­ru bir biçimde ortaya koyunca anatomiy­le ilgili bilgiler arttı. John Hunter (1728- 1793) adlı araştırıcıysa anatomi çalışma­larının genel ilkelerini ortaya koymuştur.

İnsan vücudunun anatomisinin doğru bilinmesi hastanın muayene edilmesi ve sonra da tutarlı tanı konması için mut­lak gereklidir. Örneğin bir safra kesesi­nin bir apandisin yerini doğru bilmeden bunların hastalıklarının teşhisini koymak mümkün olamaz, iyi bir anatomi çalış­ması için bilginin yanında en önemli ih­tiyaç iyi araç ve gereçlerdir. Bu gereç­lerin başında bisturi, penset, oluklu son­da ve makas gelir. Bazen de özel işler için testere, çekiç ve kesici gibi gereçler de kullanılabilir.

Fakat günümüzde geliştirilen bazı âletlerle canlıyı hiç parçalayıp kesme­den de anatomisi hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Bu âletler, röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi aletleridir.

İnsan anatomisi kadar hayvan ve bit­ki anatomilerinin bilinmesi de önemlidir. Bunların da her türünde değişebilen ana­tomik farklılıklar ortaya çıkabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku