Ametaller Nelerdir ?

0

Element
Yapısında tek cins Atom ihtiva eden saf Maddelerdir. Örneğin Fe C N O

Metaller ve Genel Özellikleri
1. ısı ve elektriği iyi iletirler.
2. Hg hariç hepsi oda sıcaklığında katıdır.
3. Asit çözeltileriyle çoğu H2 Gazı açığa çıkarırlar.
4. Kendi aralarında bileşik yapamazlar fiziksel bir karışım olan alaşımları oluştururlar. Örneğin prinç (Cu-Zn) tunç (Cu-Sn) çelik (Fe-C-Cr…) 18 ayar Altın (%75 altın-%25 Cu)
5. Elektron almazlar.
6. Yüzeyleri parlaktır.
7. Dövülebilirtel ve levha haline getirilebilirler.

Ametaller Ve Genel Özellikleri
1. Isı ve elektriği iletmezler.
2. Oda sıcaklığında çoğu Gaz halindedir.
3. Kendi aralarında ve metallerle bileşik yapabilirler.
4. Elektron alış-verişi yapabilirler.
5. Sulu asitlere çoğu etki etmez.
6. Yüzeyleri mattır.
7. Kırılgandırlar.

Bileşik
Yapısında en az iki cins atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin H2O C6H12O6 NH3

Çözelti
Birbiri içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlara çözelti denir. Hava lehim gazoz deniz Suyu gibi.

Süspansiyon
Bir katının bir Sıvı içerisinde ya da Havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ayran kahve tebeşir tozu+su….

Emülsiyon
Bir Sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.
Örnek
Zeytinyağlı Su benzinli su

Karışımlarla Bileşikler Arasındaki Farklar ve Ortak Yanları
1. Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu halde bileşiği oluşturan elementler fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler.
2. Karışımı oluşturan maddeler her oranda karıştığı halde bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman basit bir oran vardır.
3. Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yöntemler bileşenlerine ayrılır. Bileşikler ise kimyasal yolla oluşur ve kimyasal yöntemlerle ayrışırılar.
4. Karışımların formülü olmadığı halde her bileşiğin mutlaka bir kimyasal formülü vardır.
5. Karışımların belirli fiziksel özelliği (öz kütle kaynama noktası erime noktası…) olmadığı halde bileşikler bu özelliklere sahip saf maddelerdir.
6. Karışımlar ve bileşikler oluşurken toplam kütle korunur. Bu durum her ikisi içinde ortaktır.
7. Karışımlar ve bileşikler en az iki cins atom ihtiva ederler.

Ayırt Edici Özelikller
1.Öz Kütle
Bir maddenin birim Hacminin kütlesine denir. Katı-sıvı-gazlar için ayırt edicidir. m=d.v Öz kütleyi sadece Sıcaklık ve Basınç değiştirebilir. Sıcaklık arttıkça maddenin Hacmi artar fakat kütle değişmez. Hacim artınca öz kütle azalır.
2. Kaynama Sıcaklığı
Saf bir sıvının buhar Basıncının Atmosfer Basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama Sıcaklığı denir. Sıvılar ve Gazlar için ayırt edici bir özelliktir çünkü kaynama sıcaklığı yoğunlaşma sıcaklığına eşittir. Kaynama Sıcaklığına Etki Eden Faktörler :
a) Açık Hava Basıncı
Kaynama sıcaklığı atmosfer basıncıyla doğru orantılı olarak artar ya da azalır. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç düştüğünden Sıvıların kaynama Sıcaklıkları da düşer.
b) Sıvının Cinsi
Kaynama sıcaklığı her sıvı için farklıdır. Örneğin saf su 100 0C de C2H5OH 78 0C de kaynar.
c) Sıvının Saflığı
Saf sıvılar sabit basınç altında her zaman sabit bir Sıcaklıkta kaynarlar. Fakat sıvıya Sıvıda çözünebilen bir katı eklendiği zaman kaynama sıcaklığı yükseldiği gibi donma sıcaklığı da düşer. Saf su 1 atm basınçta 100 0C de kaynadığı halde Tuzlu su 100 0C nin üzerindeki bir sıcaklıkta kaynar ve kaynarken sıcaklık sabit kalmaz.
Kaynama noktası buhar basıncıyla ters orantılı olup buhar Basıncı yüksek olan sıvıların kaynama noktaları düşüktür. Alkolün kaynama noktası saf sudan düşük olup buharının yaptığı basınç saf sudan fazladır.
Sıvının miktarı yada ısıtıcı kaynağın gücü kaynama sıcaklığını değiştirmez sadece sıvının kaynamaya başlaması için gerekli olan süreyi değiştirebilir. Buhar basıncı madde miktarına bağlı değildir. Sadece sıvının cinsine ve sıcaklığına bağlıdır.

3.Donma Sıcaklığı
Bir sıvının sıvı halden katı hale geçtiği andaki sıcaklığa donma sıcaklığı denir. Bir maddenin donma sıcaklığı erime sıcaklığına eşittir. Katı ve sıvılar için ayırt edicidir. Bir madenin erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir. Katı ve sıvılar için ayırt edicidir.
4.Esneklik
Katılar için ayırt edici bir özelliktir. Çünkü sadece katılar esneyebilir.
5.Genleşme
Katı ve sıvılar için ortak ayırt edici bir özelliktir. Gazlar için geçerli değildir. Çünkü Gazların hepsi hacimlerinin 1/273’ü oranında genleşir ve her bir gaz için spesifik bir genleşme kat sayısı yoktur.
6.Çözünürlük
Genelde 100 gram Suda çözünebilen madde miktarı olarak verilir. Katı-sıvı-gazlar için ortak ayırt edici bir özelliktir.

Karışımları Ayırma Yöntemleri
Karışımları ayırmak maddelerin bazı fiziksel özelliklerinin farklı olmasından faydalanılarak yapılır. Örneğin kaynama noktası farkı öz kütle farkı erime noktası farkı çözünürlük farkı…
1- Damıtma
Bir sıvının buharlaştırılması ve oluşan buharın bir soğutucuda yoğunlaştırılması işlemidir. Deniz suyundan saf su elde etmek damıtmaya bir örnektir.
2-Ayrımsal Damıtma
Birden fazla sıvı karışımının buharlaştırılması ve oluşan buharların yoğunlaştırılması işlemidir. Sıvılar kaynama noktası farkından faydalanılarak ayrılır. Kaynama noktaları arasındaki fark ne kadar büyükse ayırma işlemi o kadar kolaydır.
3- Ayırma Hunisiyle Ayırma
Bir biri içerisinde çözünmeyen sıvı-sıvı karışımlarını ayırmada kullanılır. Öz kütle farkından faydalanılarak ayırma işlemi gerçekleşir. Örneğin zeytinyağı-su karışımı.
4-Ayrımsal Kristallendirme
Katı-katı karışımlarının çözünürlüklerinin farklı olmasından faydalanılarak yapılabilen bir ayırma yöntemidir. Çözünürlüğü az olan önce kristalleşerek ayrılır.
5-Mıknatıs ile Ayırma
Mıknatıs ferromagnetik dediğimiz demir (Fe) kobalt (Co) ve Nikeli (Ni ) çeker. Eğer bu metallerden karışımda mevcutsa mıknatıs yardımıyla bu metalleri ayırmak mümkündür.
Hal Değişimi
Bir maddenin katı halden sıvı hale sıvı halden gaz haline geçmesi yada bu olayların tersidir.
-Erime Kaynama
-Donma Yoğunlaşma
-Süblimleşme
Süblimleşme
Bir maddenin dışarıdan ısı alarak erimeden katı halden gaz haline geçmesi olayı olup fiziksel bir olaydır.. Örneğin kuru buz dediğimiz CO2 (k) naftalin kamfor süblimleşebilen maddelerdir.

Soygazlar
He Helyum
Ne Neon
Ar Arbon
Kr Kripton
Xe Ksenon
Rn Radon elementleri vardır.
Atom numaraları sırasıyla 2 10 18 36 54 86 dır.
Son yörüngelerinde 8 elektron vardır.
Kimyasal reaksiyona girme istekleri minimumdur

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.