Amerikyum Nedir

Nisan 25, 2014

Amerikyum (Am), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal elementtir. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum, 1944′te Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan ve Albert Ghiorso tarafın­dan bir nükleer reaktörde plütonyum- 239′dan (atom numarası 94) amerikyum-241 izotopu halinde elde edildi. Bulunan dör­düncü uranyum ötesi element (atom numa­rası 96 olan küriyum, bundan birkaç ay önce bulunmuştu) olan amerikyum, gümüş be­yazlığında bir metaldir ve oda sıcaklığındaki kuru havada çok yavaş kararır. Kolay elde edilebildiği için, en önemli izotopu amerikyum -241′dir; bu izotop plütonyumdan elde edilmiş ve sanayide akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede, uçak yakıtı göstergelerinde ve uzaklık algılayıcı aygıt­larda kullanılmıştır; bu uygulamaların hep­sinde amerikyum-241′in gama ışımasından yararlanılır. Amerikyumun bütün izotopları radyoaktiftir. Amerikyum-241′in yarı ömrü (yarılanma süresi) 458 yıl iken, en kararlı izotopu olan amerikyum-243′ün yarı ömrü 7.370 yıldır ve bu nedenle kimyasal araştır­malar için daha elverişlidir.

Amerikyumun oksijenle tepkimesinden dioksit (AmÛ2), hidrojenle tepkimesinden ise hidrür (AmH2) oluşur. Amerikyumun çok az miktarda da olsa iyon halinde elde edilebildiğini gösteren Am+2 iyonunun var­lığı, lantanitler dizisinde yer alan ve +2 değerli duruma indirgenebilen evropiyum ile amerikyum arasındaki benzerliği ortaya koyar. Amerikyumun -l-3′ten +6′ya kadar dört yükseltgenme durumu vardır; asitli sulu çözeltilerde Am+3 pembe, Am+4 açık pembe (çok kararsız), AmOt sarı, Am O^2 açık kahverengidir. En yaygın olan +3 değerli durumunda bu element, aktinitler ve lantanitler dizilerindeki öbür elementlere, çok benzer.

Kaynak: www.eokul-meb.com

 

Bir cevap yazın