Aladağlar

0

Aladağlar Niğde ve Adana illeri dahilinde kalan 54.524 Ha. lık alanda kurulmuştur. Aladağlar Milli Parkı’ nın 10.750 Hektarlık ormanlık alan, 20.608 Hektarlık. ormansız alan olmak üzere toplam 31.358 Ha. lık kısmı Kayseri ili dahilinde kalmaktadır.

Aladağlar Milli Parkı 730 rakımdan 3756 rakıma kadar yaklaşık 3000 m. lik rakım farkıyla muazzam bir bioçeşitlilik örneği sergiler. Derin vadileri, eşsiz zirveleri, dik ve sarp buzul kayalıkları, mağaraları, görkemli kanyonları, yüksek platoları, doğal manzarası, yaban hayatı,(yörede yaşayan av ve yaban hayvanlarının başında dağ keçisi, su samuru, vaşak, kurt, yaban domuzu, tilki, tavşan, kuşlardan ise ur keklik mevcuttur.) ormanları, (Hacer ormanlarında karaçam, göknar, sedir, titrek kavak, meşe türü ağaçlar bulunur.) yaylaları, ile alpin bitki kuşağı içinde kalan Aladağların, bitki türleri bakımından zengin ve ilgi çeken bir yöre olduğu bilinmektedir.

Kaya Pınarları, debisi ve düşüş yüksekliği bakımından Türkiye’ nin en büyük ve ilgi çekici takım şelaleleri ile doğa severlerin her aradıklarını bulabilecekleri bir cazibe alanı, doğa cennetidir.

Aladağlar Milli Parkı’ nda özellikle buzul ve karstik topoğrafyanın etkili olduğu yüksek rakımlı Yedigöllerde göl oluşumları mevcuttur. Bu yapısıyla görsel güzellik sergiler.

Niğde ilinin Çamardı ilçesi sınırları içinde yer alan Demirkazık zirvesi Niğde şehir merkezinin 40km. kadar güneydoğusunda yer alır fakat buradan görülemez. Aladağlar dağ kütlesinde 3500m.nin üzerindeki zirveler arasında en kuzeyde ve en yüksek olan zirvesidir. Çevresinde 3000m.nin üzerinde birçok zirve olmasına rağmen dağ koni şekli ve 300 400 metrelik kot farklarıyla kendisini gösterir. Aladağlar’ın kuzey kesiminde yer alan Demirkazık ve çevresi paleozoik tabakalardan oluşurken güney kısmı mesozoik tabakalardan oluştuğu için kuzey bölgesine Kara Aladağlar güneye ise Beyaz Aladağlar denilmektedir. Bu iki bölge birbirinden Demirkazık Köyü’nün hemen kuzeyindeki Mâden boğazı ile ayrılır.

Daha fazla mesaj

Aladağlar kuru ve sıcak olan iklimi ile, bitki çeşitliliğine uzun yaz mevsimi boyunca izin vermez. Görünüş olarak kurak bir iklim sergileyen bu dağ silsilesinin güney yamaçları meşe, kavak ve köknar ağaçları ile kaplıdır. Kuzey yamaçları Emli Vâdisi içlerinde 2000 metreler civârına kadar seyrek sayılabilecek çam ormanları ile kaplı bir görünüm sergiler. Genel bitki örüsü açısından Emli ve Barasama vâdilerinin dışında ormanlık saha bulunmaz. Dağda, çok farklı çeşitlilikte kuş türlerine rastlamak mümkündür. Kaya güvercini, karga, benekli ağaçkakan, yeşil ağaçkakan, beyaz kuyruksallayan, kırlangıç, saksağan, kar ispinozu, küçük karaakbaba, şahin ve doğan gibi farklı türlere rastlamak mümkündür. Dağın aşağı ki vâdilerinde, çok az sayıda kurt, tilki, çakal, yaban keçisi ve dağ tavşanı da vardır. Dağların iç kesimlerinde bulunan göllerde herhangi bir balık türü bulunmamaktadır.

Aladağlar Milli Parkı iklimi ise; yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı; Akdeniz havzası, ile yine yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kısmen yağışlı İç Anadolu havzası arasında sınır bölgesi üzerinde yer alan Aladağlar her iki havzanın iklim özelliklerinden izler taşır. Yükseklik fazlalığı nedeniyle kış yağışlarını kar şeklinde alan Aladağlar yaz mevsiminde ise güneşin çok etkili olduğu kurak bir iklime sahiptir.
Aladağlar Milli Parkının Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı kaynak değerleri; Yedigöller, Hacer Ormanı, Aksu Kanyonu, Zamantı Vadisi ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri olarak sıralanabilir. Ayrıca Niğde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ ne bağlı Demirkazık Tepesi, Emli Vadisi ile Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ ne bağlı Acısu kaynak değerlerine de sahiptir.Aladağlar Milli Parkı içerisinde mağara turizmi, foto safari, jeep safari, bisiklet safari, tur kayağı, yamaç paraşütü, rafting, kano, doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerin yapılabilmesi bölgeyi turizm açısından da önemli hale getirmektedir.

Ayrıca Nisan- Eylül ayları arasında Zamantı Irmağı’ nda yaklaşık 15 km. lik bir güzergahta rafting yapılabilmektedir. Rafting güzergahı Aladağlar Milli Parkı içerisine girmemekte fakat Milli Parkla bir bütünlük sağlamaktadır. Turistler Aladağlar Milli Parkına Niğde ili , Çamardı İlçesi tarafından (Demirkazık) giriş yapmakta ve 4 ila 7 gün arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirmektedirler.

Aladağlar Milli Parkının,Kayseri İli mülkü hudutları içerisinde kalan bölümünde 2 adet köy bulunmaktadır.(Kapuzbaşı ve Ulupınar köyleri)Bu iki köyün toplam nüfusu 1750 dir.Bu köylerin geçim kaynakları ise hayvancılık,bağ ve bahçecilik ile orman işçiliğidir.Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’ nin Yahyalı ilçesine uzaklığı 69 km., Kayseri İline uzaklığı 175 km., Kapadokya bölgesine uzaklığı ise 170 km.’ dir. Yahyalı’ dan sonra Kapuzbaşı Şelalelerine kadar toplam 69 km.’lik asfalt yol mevcuttur.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri Günübirlik Kullanım Alanı ihale yoluyla işletmeciye verilmiş olup, giriş, satış ünitesi, güvenlik ve temizlik hizmetleri ilgili işletmeci tarafından yapılmaktadır. Aladağlar Milli Parkı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.