Akustik Nedir

Nisan 25, 2014

Sesin binaların içindeki hareketini, yansıtmasını, emilmesini inceleyen bilim dalına “akustik” denir.

Bina planlarında akustik biliminin gözettiği başlıca amaç, gürültüyü, yani istenilmeyen sesleri en az haddine indirmek, istenen sesleri ise bozulmadan, gereken şiddete dinleyiciye ulaştırmaktır.
Akustik bilimi çeşitli sorunlarla uğraşır. Hastane, kütüphane gibi binaların, elden geldiğince az gürültüye sahne olacak biçimde yapılması gerekir. Duvar, koridorlar boyunca, sesi en az yansıtacak biçimde yapılır. Ayrıca, bu gibi binalarda, tavanlarla duvarlar sesi emen maddelerle kaplanır.

Akustik, konser salonlarında tiyatrolarda camilerde, kiliselerde de büyük rol oynar. Bu gibi yerlerde, söylenen sözün her yanda duyulması gerekir. Konuşurken çıkan ses dalgaları, saniyenin onda-biri kadar bir zaman içinde duyulabilir. Konferans salonları da öyle bir biçimde yapılmalıdır ki, yankılama konuşmayı bozmasın. Konser salonlarında, yankılanma birkaç saniye sürecek olsa, çalınan eserin bütün güzelliği bozulur.
Akustik mühendisleri, bir salon yapılmadan önce, orada sesin nasıl yankılayacağını hesaplarlar. Yapılması düşünülen şatonun eni, boyu, sesi yansıtan yüzeyleri ile daha birçok özellikleri ayrıntılarıyla incelenir, bunlara dayanarak hesaplar yapılır. Bu hesaplar, salonda sesin ne şekilde yankılayacağını ortaya koyar. Ayrıca, bir salonda bulunan dinleyiciler de, sesi emer. Bu yüzden, ses boş bir salonda, dolu bir salonda olduğundan büsbütün başka biçimde duyulur.

Akustik ile uğraşan bilimadamları, farklı nesnelerin sesle ne şekilde etkilendiklerini araştırır sürekli. Zararlı yüksek seslerden insanları korumaya, gürültüyü kontrol ederek azaltmaya, insanların duymak istemediği sesleri engellemeye yöneliktir tüm çalışmalar. Yıllar süren özenli çalışmalardan sonra ortaya çıkar iyi bir akustik yapı. İşte o akustik yapıdır konserleri, tiyatro eserlerini, ayinleri, unutulmaz ve tadına doyulmaz kılan.
Akustik, mekanik dalgaların, katı, sıvı ve gaz ortamları içinde yayılımını, özelliklerini, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, canlılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim dalı. İlgi alanları açısından kabaca şu alt kısımlara ayrılabilir:
Biyolojik Akustik : Sesin balina, yunus, yarasa ve baykus gibi hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığını inceler.
Su altı Akustiği : Deniz yatağı ve su altında ses dalgalarının yayılımı, saçılımı ve etkileşimini inceler.
Psikolojik ve Fizyolojik Akustik : İnsanlar ve hayvanların seslere karşı olan fizyolojik ve psikolojik tepkilerini inceler.
Elektro Akustik : Sinyal işleme kuramının yankılanım alanındaki uygulamalarını inceler.
Konuşma Akustiği : Konuşma iletişimi için gereken ses dalgalarının insanlar tarafından üretimi, ıletimi ve algısını inceler.
Müziksel Akustik : Müzik fiziğini, müziksel algıyı, müzik aletleri seslerinin çözümlenmesini ve bireşimini inceler.
Mimari Akustik : Kapalı alanların ve mimari yapıların akustik özelliklerini inceler
Gürültü Akustiği : Gürültünün nasıl üretildiği ve yayıldığı, etken ve edilgen gürültü denetimi, ve gürültünün etkilerini inceler.
Fiziksel Akustik : Ses dalga yayılımının fiziksel özelliklerini (iletim,yansıma, kırınım, etkileşim, kırınım, dağılım, emilim vs.) inceler.
Yapısal Akustik ve Titreşim Yankılanımı: Mekanik dizgelerin bulundukları ortamla olan ilişkilerini, ve ilgili ölçüm, çözümleme ve denetim yöntemlerini inceler.

 

Bir cevap yazın