Ada Nedir

1 . Deniz veya Göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire :
2 . Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm.
3 . Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.
4 . Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.
Her tarafı sularla çevrili kara parçasına Ada Denir. Okyanus, deniz, Göl ve her çeşit akarsular içinde ada bulunabilir. Bir kara parçasının ada sayılabilmesi için etrafını çevreleyen denizin etkisinin karanın her yerinde görülmesi lazımdır. Avustralya’da denizin tesiri her tarafında görülmediği için ada sayılmamış ve kıta kabul edilmiştir. Sumatra, Borneo, Madagaskar, Grönland, Britanya, Japonya adaları başlıca büyük adalardır.
Adaların toplam yüzölçümü 10 milyon kilometrekare ile Avrupa kıtasının yüzölçümüne yakındır.
Adalar tek adalar ve takım adalar olarak bulunurlar. Kıbrıs tek adadır. Endonezya Devleti ise bir çok adadan meydana gelen bir takım adalar topluluğudur. Meydana gelişlerine göre adalar; kıtalardan ayrılan, mercan, volkanik ve Alüvyon adaları olmak üzere dörde ayrılır.
Kıtadan ayrılan adalar : Jeolojik devirlerde kıtalardan koparak meydana gelen veya bazı kara parçalarının çökmesi ile yahut denizlerin yükselerek bazı kara parçalarını kaplamasıyla meydana gelmiş adalardır. Madagaskar adası, jeolojik ikinci zamanda Afrika’dan; Britanya, dördüncü zamanda Avrupa’dan ayrılmıştır. Ege adaları, Ege kıtasının parçalanıp çökmesiyle; Korsika ve Sardunya adaları, Tiran kıtasının parçalanmasıyla meydana gelmiştir.
Mercan adaları : Okyanuslarda çok kalabalık sürüler halinde yaşayan poliplerin çıkardıkları kalkerlerin birikmesinden adalar meydana gelmiştir. Büyük Okyanus ve Hint Okyanusunda bu tip adalara sık rastlanır. Marshall ve Carolin adaları mercan adalarıdır.
Volkanik adalar : Deniz veya göl dibindeki volkanların püskürttüğü lavlar neticesi meydana gelmişlerdir. Batı Akdeniz’deki Stromboli Adası ile Büyük Okyanustaki Hawaii Adaları volkanik adalardır.
Alüvyon adaları : Nehirlerin sürükleme kuvvetinin azaldığı ve dolayısıyle beraberindeki taş parçacıklarını taşıyamadığı yerlerde belirirler. Daha çok nehirlerin ağızlarına yakın kısımlarda meydana gelen bu adaların üstten görünüşü, Suyun geldiği tarafı ince olan bir elips şeklindedir. Bunlardan bazılarında ziraat alanları ve yerleşme yerleri kurulabilmektedir. Bu adalardan bazılarının yüksekliği 10 metreyi bulabilir. Fakat ekseri alüvyon adaları zamanla Sular altında kalırlar.

Daha fazla mesaj

Ankara Antlaşması

Dünya Coğrafyasındaki Başlıca Adalar:

Adı

Yüzölçümü (km2)

Bulunduğu Yer
Grönland

                2.175.000

Kuzey Buz Denizi
Yeni Gine

                   785.000

Büyük Okyanus
Borneo

                   750.754

Büyük Okyanus
Madagaskar

                   587.041

Hint Okyanusu
Baffin

                   476.067

Kuzey Buz Denizi
Sumatra

                   471.000

Büyük Okyanus
Filipinler

                   300.000

Büyük Okyanus
Yeni Zelanda

                   269.000

Büyük Okyanus
Honşu

                   230.000

Büyük Okyanus
Büyük Britanya

                   229.720

Atlas Okyanusu
Ellesmere

                   212.688

Kuzey Buz Denizi
Victoria

                   212.198

Kuzey Buz Denizi
Sulavesi

                   189.033

Büyük Okyanus
Cava

                   126.400

Büyük Okyanus
Küba

                   114.524

Atlas Okyanusu
Newfoundland

                   110.681

Atlas Okyanusu
Luzon

                   104.687

Büyük Okyanus
İzlanda

                   102.829

Atlas Okyanusu
Mindanao

                    98.681

Büyük Okyanus
Moluk Adaları

                    86.285

Büyük Okyanus
İrlanda

                    84.000

Atlas Okyanusu
Novaya Zemiya

                    82.600

Kuzey Buz Denizi
Hokkaido

                    78.508

Büyük Okyanus
Sahalin

                    73.290

Büyük Okyanus
Tasmanya

                    68.332

Büyük Okyanus
Banks

                    67.600

Kuzey Buz Denizi
Sri Lanka

                    65.610

Hint Okyanusu
Svalbard

                    62.423

Kuzey Buz Denizi
Bismarck Takımadaları

                    58.800

Büyük Okyanus
Devon

                    54.029

Kuzey Buz Denizi
Melville

                    42.395

Kuzey Buz Denizi
Souhampton

                    40.663

Kuzey Buz Denizi
Tayvan

                    35.961

Büyük Okyanus
Kyuşu

                    35.660

Büyük Okyanus
Hainan

                    33.670

Büyük Okyanus
Prince of Wales

                    33.229

Atlas Okyanusu
Vancouver

                    32.137

Büyük Okyanus
Sicilya

                    25.210

Akdeniz
Somerset

                    24.268

Kuzey Buz Denizi
Sardinya

                    24.084

Akdeniz
Kuril Adaları

                    20.000

Büyük Okyanus
Yeni Kaledonya

                    19.103

Büyük Okyanus
Fiji

                    18.272

Büyük Okyanus
Hawaii

                    16.500

Büyük Okyanus
Vanuatu(Yeni Hebridler)

                    14.760

Atlas Okyanusu
Bahamalar

                    13.935

Atlas Okyanusu
Falkland Adaları

                    11.960

Atlas Okyanusu
Jamaika

                    10.991

Atlas Okyanusu
Cape Breton

                    10.300

Atlas Okyanusu
Kıbrıs

                      9.251

Akdeniz
Porto Riko

                      8.897

Atlas Okyanusu
Korsika

                      8.720

Akdeniz
Girit

                      8.259

Akdeniz
Rodos

                      1.398

Ege Denizi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.